„AbbVie“ privatumo pranešimas

Įsigaliojimo data: 2021 m. sausio 1 d.

Šiame privatumo pranešime paaiškinama, kaip AbbVie UAB, Ukmergės g. 120-2, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau vadinama „AbbVie,” „mes” „mūsų” arba „mus”) gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, surinktus ir gautus jums tiek internetu, tiek fiziškai susisiekiant su mumis ir naudojantis „Abbvie“ paslaugomis, produktais, komunikacinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis (įskaitant interneto svetaines ir mobiliąsias programėles), kai taikomas šis privatumo pranešimas, ir kai „AbbVie“ iš trečiosios šalies gauna ir valdo jūsų asmens duomenis (kartu vadinama „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimas“).

Jūsų asmens duomenys, kuriuos galime rinkti

Kaip galime panaudoti asmens duomenis

Kaip galime atskleisti asmens duomenis

Papildoma informacija apie naudojimąsi internetinėmis paslaugomis ir slapukų privatumo pranešimas

Papildoma informacija Kalifornijos gyventojams

Papildoma informacija besikreipiantiems dėl darbo

Papildoma informacija sveikatos priežiūros specialistams

Papildoma informacija pacientų ir klientų programų dalyviams

Vaikų duomenų privatumas

Mūsų kontaktinė informacija

Jūsų privatumo teisės ir pasirinkimai

Duomenų saugojimas ir laikymas

Tarptautiniai asmens duomenų perdavimai

Naudojimasis mūsų interneto svetainėmis visame pasaulyje

Mūsų privatumo pranešimo pakeitimai

Jūsų asmens duomenys, kuriuos galime rinkti

Šiame skyriuje nurodomos asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais, bendrosios kategorijos. Papildomos informacijos apie asmens duomenų, kuriuos renkame apie naudojimąsi internetinėmis paslaugomisbesikreipiančius dėl darbo, sveikatos priežiūros specialistus ir pacientų bei klientų programas, rūšis rasite paspaudę ant atitinkamų nuorodų.

Asmens duomenys, kuriuos renkame iš jūsų ar iš kitų šaltinių

„AbbVie“ gali rinkti asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų, pavyzdžiui, jums pildant registracijos formas ar atsakant į apklausų klausimus. Be to, „AbbVie“ gali rinkti asmens duomenis netiesiogiai, pavyzdžiui, iš viešai prieinamų šaltinių (t. y. interneto svetainių ar viešai prieinamų duomenų bazių), trečiųjų šalių duomenų pardavėjų, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir sveikatos draudimo bendrovių, taip pat trečiųjų šalių partnerių ir bendradarbių. Mes galime sujungti iš keleto internetinių ar fizinių šaltinių gautus asmens duomenis. Asmens duomenų, kuriuos apie jus gali rinkti „AbbVie“, kategorijos:

 • Tiesioginiai identifikatoriai ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ar elektroninio pašto adresą;
 • Registracijos duomenys, pavyzdžiui, jūsų vartotojo vardas ir slaptažodis;
 • Duomenys apie tarpusavio bendradarbiavimą, įskaitant informaciją apie jus dominančius produktus, gydymo būdus ir sveikatos būkles;
 • Duomenys apie operacijas, įskaitant pirkimus ir užklausas;
 • Duomenys apie finansines sąskaitas, tokie kaip jūsų kreditinės kortelės numeris;
 • Duomenys apie pajamas ir demografiniai duomenys, pavyzdžiui, kai kreipiatės finansinės pagalbos dėl kurio nors iš mūsų produktų;
 • Su sveikata susiję duomenys, pavyzdžiui, sveikatos būklės, saugumo duomenys ir informacija apie sveikatą, susijusi su kuriuo nors mūsų produktu, arba draudimo ir demografiniai duomenys;
 • Informacija apie mokėjimą, kai teikiate paslaugą „AbbVie“.

[Į viršų]

Kaip galime panaudoti asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis galime naudoti savo veiklos ir komerciniais tikslais, kad galėtume valdyti jūsų ir „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimą, palaikyti su jumis ryšį, pagerinti „AbbVie“ bendradarbiavimą ir mūsų produktus bei paslaugas, o taip pat kitais vidiniais veiklos tikslais. Papildomos informacijos apie tai, kaip mes naudojame asmens duomenis, kuriuos renkame apie naudojimąsi internetinėmis paslaugomisbesikreipiančius dėl darbo, sveikatos priežiūros specialistus ir pacientų bei klientų programas, rasite paspaudę ant atitinkamų nuorodų.

Programų, paslaugų ir kito bendravimo su jumis administravimas

Jūsų asmens duomenis galime naudoti kasdienės veiklos tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų ir finansinių sąskaitų valdymui, sutarčių valdymui, interneto svetainės administravimui, įgyvendinimui, o taip pat bendrovių valdymui ir ataskaitų rengimui. Be to, naudojame jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume jums suteikti jūsų pageidaujamas programas ar paslaugas arba administruoti „AbbVie“ paslaugas, tokias kaip tiesioginiai pirkimai, dalyvavimas taupymo programose arba prisijungimas prie nuolaidų programos. Tai reiškia, jog mes naudosime jūsų asmens duomenis norėdami atsakyti į jūsų klausimus, suteikti jums pageidaujamas paslaugas, užtikrinti optimalų klientų aptarnavimą, įvykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus arba atlikti tam tikrus veiksmus, gavę jūsų sutikimą.

Rinkodaros komunikacija ir informacija apie ligas

Suteikiame rinkodaros informaciją, skatinančią arba siūlančią naudoti „AbbVie“ produktus, paslaugas, dalyvauti programose, tyrimuose arba pateikiame kitą jus galinčią sudominti informaciją, pavyzdžiui, informaciją apie tam tikras sveikatos būkles. Naudosime jūsų asmens duomenis, kad galėtume jums nusiųsti rinkodaros informaciją ir nustatyti, kokią rinkodaros informaciją siųsti.

Bet kuriuo metu galite atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus. Nurodymai kaip atsisakyti rinkodaros komunikacijos pridedami prie kiekvieno jūsų gaunamo rinkodaros pranešimo, arba galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu [email protected].

Suasmenintos paslaugos ir paslaugų tobulinimas

Asmens duomenys gali būti naudojami kuriant suasmenintus pasiūlymus, teikiant pagal jūsų poreikius ir pageidavimus pritaikytą informaciją ir paslaugas. Jie taip pat gali būti naudojami kuriant ir gerinant jūsų ir „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimą. Kai kuriais atvejais, renkame jūsų asmens duomenis tik gavę jūsų sutikimą. Kitais atvejais, renkame šią informaciją mūsų teisėtiems veiklos interesams įgyvendinti, siekdami optimizuoti ir suasmeninti jūsų ir „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimą.

Veiklos ir produktų administravimas ir tobulinimas

Norėdama gauti naujos informacijos, kuri padėtų „AbbVie“ geriau suprasti klientų poreikius ir tobulinti, vystyti bei vertinti produktus, paslaugas, medžiagas, programas ir gydymo būdus, „AbbVie“ gali analizuoti asmens duomenis, įgyvendindama savo teisėtus verslo ir produktų tobulinimo interesus.

Įstatymų ir kitų teisės aktų laikymasis

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti, laikydamiesi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant susijusių su farmakologiniu budrumu. Be to, asmens duomenis galime naudoti stebėjimui, kad būtų laikomasi mūsų politikos ir procedūrų, sukčiavimo prevencijai ir vartotojų, kurie pažeidžia mūsų taisykles arba užsiima neteisėta veika arba tokia veika, kuri daro žalą kitiems arba kitų nuosavybei, išaiškinimui ir patraukimui baudžiamojon atsakomybėn.

[Į viršų]

Kaip galime atskleisti asmens duomenis

Įprastai dalijamės asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis žemiau nurodytais veiklos ir komerciniais tikslais. Neparduodame asmens duomenų trečiosioms šalims. Papildomos informacijos apie tai, kaip mes dalijamės asmens duomenis, kuriuos renkame apie naudojimąsi internetinėmis paslaugomisbesikreipiančius dėl darbo, sveikatos priežiūros specialistus ir pacientų bei klientų programas, rasite paspaudę ant atitinkamų nuorodų.

Susijusios įmonės ir pardavėjai

Palaikome ryšius su įvairiais pardavėjais, įskaitant su mumis susijusias įmones, kurie mums padeda vykdyti veiklą ir kuriems gali prireikti prieigos prie jūsų asmens duomenų teikiant paslaugas „AbbVie“. Reikalaujame, kad jie tvarkytų jūsų asmens duomenis, surinktus per jūsų ir „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimą, laikydamiesi atitinkamų sutartyse numatytų duomenų privatumo ir saugumo nuostatų.

Verslo ir tyrimų partneriai

Tiekdami jums produktus, teikdami turinį ar paslaugas, galime bendradarbiauti su kitomis bendrovėmis ir viešosiomis ar privačiomis organizacijomis, naudodami bendrą prekės ženklą (angl. co-branding). Turėtumėte žinoti, kad tokiais atvejais šalia šio privatumo pranešimo taip pat gali būti taikomas ir atitinkamo partnerio privatumo pranešimas ir, tam tikrais atvejais, gali būti bendras privatumo pranešimas.

Bendru prekės ženklu pažymėtose formose ir interneto svetainėse matysite tiek „AbbVie“, tiek jos partnerio logotipą. Norint naudotis bendru prekės ženklu pažymėtomis paslaugomis, gali tekti užpildyti registracijos formą ir tokia registravimosi metu pateikta informacija gali būti dalijamasi su „AbbVie“ bendrą prekės ženklą naudojančiais partneriais, todėl jūs turėtumėte perskaityti atskiras mūsų partnerių, su kuriais naudojamės bendru prekės ženklu, privatumo politikas, nes jos gali šiek tiek skirtis nuo mūsų taikomų.

Be to, galime atskleisti asmens duomenis savo išorės auditoriams, advokatams, apskaitininkams ir panašiems specialistams, remdamiesi teisėtais interesais savo veiklos vykdymui ir savo įsipareigojimais laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

Atskleidimas dėl teisinių įsipareigojimų, valdžios institucijoms ir dėl produkto saugumo

Jei susisiekiate su „AbbVie“ dėl savo patirties naudojant mūsų produktus, galime panaudoti jūsų mums pateiktą informaciją, kad galėtume perduoti jūsų atsiliepimus JAV Maisto ir vaistų administracijai, kitai panašiai sveikatos ir medicinos valdžios institucijai visame pasaulyje, kaip to reikalaujama pagal įstatymus. Be to, galime naudoti šią informaciją, norėdami susisiekti su receptą išrašiusiu gydytoju ir gauti informacijos apie nenumatytą įvykį, ištikusį vartojant mūsų produktą.

Tam tikromis aplinkybėmis mums gali prireikti atskleisti jūsų asmens duomenis vykdant teisinius ar procesinius įsipareigojimus ar reikalavimus, taip pat dėl viešojo intereso, pavyzdžiui, vykdant įsipareigojimą teikti ataskaitas valdžios ir reguliavimo institucijoms dėl mūsų produktų saugumo, atsakant į teismo šaukimą arba laikantis nacionalinių saugumo ar įstatymų vykdymo reikalavimų.

Atskleidimas vėlesniam savininkui ar veiklos vykdytojui

Galime perduoti jūsų asmens duomenis mūsų veiklą pratęsiančiam subjektui, įsteigtam po susijungimo, konsolidavimo ar kitokio bendrovės reorganizavimo, viso ar dalies mūsų turto įgijėjui, arba pagal finansavimo mechanizmą ar bendros reklamos kampanijos sutartį. Mūsų turimi jūsų asmens duomenys gali būti perduodami sandorio šalims, remiantis mūsų teisėtu interesu pasirengti tokiam sandoriui ir jį užbaigti. Bet kuris mūsų veiklą pratęsiantis subjektas privalo laikytis privatumo sąlygų, kurios būtų kuo panašesnės į nurodytąsias šiame privatumo pranešime.

[Į viršų]

Papildoma informacija apie naudojimąsi internetinėmis paslaugomis ir slapukų privatumo pranešimas

Galime rinkti papildomus asmens duomenis apie jūsų naudojimąsi interneto paslaugomis, kaip nurodoma šiame skyriuje. Be to, mes naudojame, dalijamės ir atskleidžiame jūsų asmens duomenis apie naudojimąsi paslaugomis papildomais, šiame skyriuje nurodytais, tikslais. Šiame skyriuje nurodomos renkamų asmens duomenų rūšys ir šių duomenų naudojimo bei atskleidimo tikslai papildo bet kurią kitą asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir atskleidimo praktiką, atskirai nurodytą šiame privatumo pranešime.

Šiame skyriuje taip pat paaiškinama, kaip mes naudojame slapukus ir kitas duomenų rinkimo technologijas, o taip pat kaip jūs galite valdyti slapukus, kurie nėra privalomi naudojantis mūsų interneto svetainėmis ar mobiliosiomis programėlėmis.

Asmens duomenys, kurie gali būti renkami automatiškai interneto svetainėse ir mobiliosiose programėlėse

Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis, galime automatiškai rinkti tam tikrus toliau nurodytus papildomus asmens duomenis.

IP adresas

Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje, galime išsaugoti jūsų kompiuterio ar kito elektroninio įrenginio interneto protokolo (IP) adresą. IP adresas identifikuoja elektroninį įrenginį, kuriuo naudojatės interneto svetainėms naršyti, ir leidžia mums neprarasti ryšio su jūsų kompiuteriu ir suasmeninti turinį.

Slapukai ir kitos duomenų rinkimo technologijos

Jums naudojantis mūsų paslaugomis internete, automatiškai renkame informaciją sekimo ir duomenų rinkimo technologijų, pavyzdžiui, slapukų, žiniatinklio indikatorių ir pikselių, taikomųjų programų sąsajų (API), žiniatinklio paslaugų, scenarijų, naršyklės analizės įrankių ir prisijungimų prie serverio sekimo, pagalba. Slapukas – tai unikalus skaitinis kodas, perkeliamas į jūsų kompiuterį, kad galėtume sekti, kas jus domina ir ką pasirenkate, bei atpažinti jus, jei vėl apsilankytumėte mūsų interneto svetainėje. Žiniatinklio indikatorius (angl. web beacon) (taip pat vadinamas pikselio žyma) – interneto svetainėje, elektroniniame laiške ar reklamoje pateikiamas skaidrus grafinis atvaizdas, suteikiantis galimybę stebėti įvairius rodiklius, pavyzdžiui, naudotojų aktyvumą ar žiniatinklio srautą, įskaitant duomenų rinkimą apie tai, kokia interneto svetaine ar mobiliąja programėle jūs naudojotės prieš apsilankydami mūsų svetainėje ar programėlėje ir po to. Jei norite daugiau sužinoti apie slapukus ir kitas duomenų rinkimo technologijas, apsilankykite viskas apie slapukus.

Savo slapukus klasifikuojame į šias kategorijas:

 • Privalomi slapukai: šie slapukai būtini, kad teisingai veiktų svarbiausios interneto svetainės funkcijos.
 • Funkciniai slapukai: šie slapukai mums leidžia analizuoti naudojimąsi interneto svetaine, kad galėtume įvertinti ir patobulinti jos veikimą. Jie taip pat naudojami siekiant pagerinti interneto svetainės paslaugas, pavyzdžiui, išmatuoti konkretaus turinio peržiūras ir prisiminti nustatymus.
 • Reklaminiai slapukai : šie slapukai naudojami tam, kad galėtume rodyti jums tinkamesnę reklamą. Galime pasidalinti šia informacija su reklamdaviais arba panaudoti tam, kad geriau suprastume jūsų poreikius. Pavyzdžiui, reklaminiai slapukai gali būti naudojami, kad galėtume dalintis duomenimis su reklamdaviais, kas padėtų rodyti jums tinkamesnę reklamą, leistų jums dalintis tam tikrais puslapiais socialiniuose tinkluose ar skelbti komentarus mūsų svetainėje.

Jei norite pamatyti detalų mūsų interneto svetainėse naudojamų slapukų sąrašą, įskaitant trečiąsias šalis, kurios mūsų interneto svetainėse talpina slapukus, konkretų slapuką ir slapukų galiojimo laiką, prašome paspausti „slapukų nustatymai“ Jei slapuko galiojimo laikas neatskleidžiamas slapukų nustatymuose, naudojame standartinį trylikos (13) mėnesių galiojimo laiką, jei įstatymai nenumato trumpesnio laikotarpio. Taip pat galite pasinaudoti „slapukų nustatymo“ funkcija, kai norite atsisakyti tam tikros nebūtinų slapukų kategorijos.

Šalia slapukų nustatymo funkcijos, galite išjungti slapukus ir per savo naršyklę. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie slapukai būtini mūsų interneto svetainės veikimui ir juos išjungus sumažės svetainės funkcionalumas.

Jei norite naudoti savo naršyklę, o ne mūsų slapukų nustatymo funkciją, kad galėtumėte išjungti „Google Analytics“ ar „Adobe Analytics“ sekimo slapukus, galite įsidiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį ir galite išjungti „Adobe Analytics“.

Sekimas naudojant mobiliuosius įrenginius

Tam tikrais atvejais jūsų ir „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimas vyksta naudojantis mobiliosiomis programėlėmis ar mobiliesiems įrenginiams skirtomis interneto svetainėmis. Jei savo ir „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimui naudojatės mobiliuoju įrenginiu, be pirmiau nurodytų duomenų galime rinkti ir šiuos su mobiliuoju įrenginiu susijusius duomenis: įrenginio identifikacinius ar reklamos identifikatoriaus (angl. advertising ID) duomenis, duomenis apie įrenginio tipą, aparatinės įrangos tipą, tinklo plokštės (MAC) adresą, tarptautinį mobiliojo ryšio įrenginių identifikatorių (IMEI), jūsų mobiliojo įrenginio operacinės sistemos versiją, platformą, kuri buvo naudojama prieigai prie „AbbVie“ svetainių ir programėlių ar joms parsisiųsti (pvz., „Apple“, „Google“, „Amazon“, „Windows“), buvimo vietos duomenis ir duomenis apie jūsų įrenginio naudojimą, taip pat apie tai, kaip palaikote su „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimą.

Kaip galime naudoti asmens duomenis per internetines paslaugas

Be atskirai šiame privatumo pranešime nurodyto duomenų panaudojimo, galime naudoti internetu surinktus jūsų asmens duomenis papildomais, šiame skyriuje nurodytais, tikslais.

Suasmenintos paslaugos vartotojams

Galime naudoti jūsų IP adresą ir asmens duomenis, kuriuos gauname automatiškai slapukų ar panašių sekimo technologijų pagalba, siekdami palengvinti jums naudojimąsi mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis ir naršymą jose, padėti jums prisiregistruoti ir prisijungti, suasmeninti turinį, numatant informaciją ir paslaugas, kurios galėtų jus sudominti, ir suasmeninti bei pagerinti mūsų bendravimą su jumis, pritaikant jums suteikiamą informaciją prie jūsų poreikių. Taip pat galime pridėti duomenis apie naudojimąsi mūsų svetaine prie mūsų jau turimo jūsų bendrojo profilio, kad galėtume suasmeninti jūsų ir „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimą. Kai siunčiame jums elektroninį laišką, jame galime patalpinti žiniatinklio indikatorių ar panašią sekimo technologiją, kuri leidžia mums sužinoti, ar jūsų įrenginys gali priimti HTML elektroninius laiškus, arba rinkti duomenis apie tai, ar tas elektroninis laiškas, jo priedas ar jame pateikiama nuoroda buvo atidaryti. Tokie duomenys padeda mums nustatyti ir užregistruoti, ar kuri nors konkreti mūsų komunikacijos dalis jums buvo tinkamesnė.

Kai kuriais atvejais, renkame šiuos asmens duomenis tik gavę jūsų sutikimą. Kitais atvejais, renkame šią informaciją mūsų teisėtiems veiklos interesams įgyvendinti, siekdami optimizuoti ir suasmeninti jums teikiamas paslaugas.

Skaitmeninė analitika ir tobulinimas

Galime naudoti jūsų pateikiamus asmens duomenis ir mūsų automatiškai slapukų ar panašių sekimo technologijų pagalba renkamą informaciją, kad galėtume stebėti naudotojų srauto ypatumus ir pageidavimus. Mes taip pat galime sekti bendravimą elektroniniu paštu, laiškuose patalpinto žiniatinklio indikatorius ar panašios sekimo technologijos pagalba, kas padeda mums sukurti apibendrintą statistiką ir ataskaitas, leidžiančias analizuoti rinkodaros kampanijų efektyvumą ir jas patobulinti.

Renkame šią informaciją, kad įgyvendintume savo teisėtus verslo interesus apsaugoti, tobulinti, analizuoti ir optimizuoti „AbbVie“ paslaugas.

Socialinių tinklų analizė

Taip pat galime analizuoti viešuosius šaltinius, pavyzdžiui, interneto svetaines ir socialinių tinklų kanalus, siekdami stebėti, analizuoti ir patobulinti mūsų supratimą apie jūsų patirtį, susijusią su mūsų produktais, paslaugomis ir renginiais, ir požiūrį į juos. Užsiimdama šia veikla, „AbbVie“ ir jos paslaugų teikėjai laikysis tokiems šaltiniams taikomų privatumo pranešimų nuostatų ir naudojimo sąlygų.

„Papasakok draugui“ funkcija

Savo interneto svetainėse galime pasiūlyti „papasakok draugui“ funkciją. Jei pasirinksite šią funkciją, surinksime jūsų draugo kontaktinę informaciją. Automatiškai išsiųsime jūsų draugui vienkartinį elektroninį laišką su jūsų nurodyta informacija arba pakviesime jį apsilankyti mūsų interneto svetainėje. Šiuos asmens duomenis, kuriuos jūs mums suteikėte naudojantis „papasakok draugui“ funkcija, naudojame tik tokio vienkartinio laiško išsiuntimo tikslams.

Kaip jūsų asmens duomenimis gali būti dalijamasi per internetines paslaugas

Be atskirai šiame privatumo pranešime nurodytų asmens duomenų atskleidimo rūšių, galime dalintis asmens duomenimis papildomais tikslais, nurodytais šiame skyriuje.

Trečiųjų šalių reklama ir elgsena pagrįsta reklama internete

Galime jums pateikti „AbbVie“ produktų ir paslaugų reklamą trečiųjų šalių interneto svetainėse ir jums pritaikytas mobiliąsias paslaugas, remdamiesi asmens duomenimis, kuriuos pateikiate mums ar jūsų lankomai trečiosios šalies interneto svetainei, arba duomenimis apie naršymą, pirkinius ar pomėgius. Galime dalintis kai kuria informacija apie jūsų mobilųjį įrenginį, kurią gavome slapukų ir kitų duomenų rinkimo ir sekimo technologijų pagalba jums naudojantis „AbbVie“ paslaugomis, su mūsų reklamos paslaugų teikėjais.

Tam tikrais atvejais „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimas apima elgsena pagrįstą internetinę reklamą (angl. behavioural advertising) (kartais dar vadinamą tiksline ar pomėgiais paremta reklama). Tokias svetaines galite atpažinti pagal Reklamos pasirinkimai” (angl. Advertising Choices) nuorodą reklamoje. Mūsų reklamos tinklo partneriai gali talpinti ir naudoti slapukus mūsų interneto svetainėse ir kitose trečiųjų šalių svetainėse, kad galėtų rinkti asmens duomenis apie jūsų veiklą ir tuo remdamiesi pateikti jums reklamą internete, pagrįstą jūsų pomėgiais. Kai jums pateikiama elgsena pagrįsta „AbbVie“ reklama, pamatysite „Reklaminio skelbimo pasirinkimai” (ang. Ad Choices) piktogramą. Paspaudę ant šios piktogramos arba nuorodos, persikelsite į svetainę, kurioje galėsite valdyti ar išjungti duomenų apie jūsų naršymo istoriją naudojimą, kai šie duomenys pasitelkiami elgsena pagrįstos reklamos pateikimui. Jei išjungsite šių duomenų naudojimą, jūs vis dar galėsite matyti reklamą internete, įskaitant kita informacija paremtą „AbbVie“ reklamą (pvz., paremtą peržiūrimo puslapio turiniu, o ne jūsų anksčiau paspaustais puslapiais). Kai kuriais atvejais, šie trečiųjų šalių reklamdaviai vis dar gali rinkti duomenis apie jūsų naršymą, tačiau jie nenaudos šių duomenų tam, kad pateiktų reklamą, paremtą jūsų ankstesnio naršymo ypatumais. Jūs taip pat galite išjungti šią funkciją paspaudę čia.

Tam tikros elgsena pagrįstos reklamos internete galite atsisakyti ir naudodamiesi Skaitmeninės reklamos aljanso vartotojų pasirinkimo įrankiu ir Tinklo reklamos iniciatyvų įrankiu.

Kai kurios žiniatinklio naršyklės gali perduoti „nesekimo“ signalus žiniatinklio paslaugoms, su kuriomis jūsų naršyklė susisiekia. Šio privatumo pranešimo įsigaliojimo dieną dar nėra nustatyto šios srities standarto, kaip atsakyti į tokius signalus; todėl „AbbVie“ šiuo metu į tokius signalus neatsako. Tačiau jūs galite atsisakyti reklamdavių, naudojančių duomenis apie jūsų naršymo istoriją, kad galėtų pateikti elgsena pagrįstą reklamą, paslaugų per aukščiau nurodytus įrankius.

Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinių tinklų įskiepiai

Šis privatumo pranešimas taikomas tik su juo susijusiam jūsų ir „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimui ir netaikomas trečiųjų šalių interneto svetainėms, nuorodos į kurias gali būti teikiamos per „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimą, įskaitant nuorodas į išorės interneto svetaines ar trečiųjų šalių reklamas. Rekomenduojame peržiūrėti visų trečiųjų šalių pateikiamus privatumo pranešimus, prieš suteikiant joms asmens duomenis.

„AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimas gali apimti socialinių tinklų įskiepius (pvz. „Facebook“ tinklo „Patinka“ mygtukas“ ir „Dalintis „Twitter“ tinkle“ (angl. Share to Twitter) mygtukas), kad galėtumėte lengvai dalintis informacija su kitais. Lankantis „interneto svetainėse, per kurias vykdomas „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimas, socialinio tinklo įskiepio ir integruotų socialinių tinklų platformų operatorius gali jūsų kompiuteryje ar kitame elektroniniame įrenginyje išsaugoti slapuką, kuris leis operatoriui atpažinti asmenis, kurie lankėsi mūsų interneto svetainėje anksčiau. Jei naršydami „AbbVie“ paslaugų interneto svetainėje esate prisijungę prie socialinio tinklo (pvz., „Facebook“, „Twitter“), socialinio tinklo įskiepis leidžia to socialinio tinklo interneto svetainei gauti informaciją apie tai, kad apsilankėte mūsų interneto svetainėje. Socialinio tinklo įskiepis taip pat suteikia galimybę šio tinklo interneto svetainei dalintis informacija apie jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėje su kitais šio socialinio tinklo interneto svetainės naudotojais. Tokius dalijimosi nustatymus valdo socialinio tinklo interneto svetainė, todėl turėtumėte peržiūrėti šių interneto svetainių privatumo politiką ir joje paieškoti informacijos apie jų privatumo ir dalijimosi duomenimis praktiką.

[Į viršų]

Papildoma informacija Kalifornijos gyventojams

Jei esate Kalifornijos gyventojas, turite tam tikras teises, susijusias su tuo, kaip „AbbVie“ naudoja ir atskleidžia jūsų asmens duomenis. Šie tik Kalifornijai būdingi privatumo reikalavimai, kurie nebuvo aptarti kituose šio privatumo pranešimo skyriuose, pateikiami žemiau.

Nuosekliai atsižvelgiant į šiame privatumo pranešime aprašomą duomenų rinkimo praktiką, galime rinkti tam tikrų kategorijų ir konkrečius asmens duomenis iš jūsų ar kitų trečiųjų šalių. Renkame, naudojame ir atskleidžiame asmens duomenis šiame privatumo pareiškime nurodytais veiklos ir komerciniais tikslais. „AbbVie“ neparduoda asmens duomenų. Be to, „AbbVie“ gauna nuasmenintus duomenis apie sveikatą iš sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir sveikatos planus pagal 1996 metų Sveikatos draudimo mobilumo ir atskaitomybės akto (HIPAA) reikalavimus, bei gali jais toliau dalintis su savo bendradarbiais ir partneriais. „AbbVie“ gauti duomenys apie sveikatą buvo nuasmeninti arba pasinaudojant HIPAA „saugaus uosto“ metodu, kai tam tikri tiesioginiai identifikatoriai pašalinami iš tokių duomenų apie sveikatą, arba HIPAA ekspertų nustatymo metodu, kai kvalifikuotas statistikas peržiūri duomenis apie sveikatą, kuriais dalijamasi su „AbbVie“, ir patvirtina, kad yra labai maža rizika, jog asmens tapatybė galėtų būti nustatoma iš likusios informacijos apie sveikatą.

Būdamas Kalifornijos gyventoju, jūs turite teisę prašyti:

 • Pateikti informaciją apie asmens duomenis, kuriuos „AbbVie“ apie jus surinko, naudojo ir atskleidė per praėjusius 12 mėnesių. Tame tarpe:
  • Surinktų asmens duomenų kategorijas
  • Šaltinių, iš kurių buvo surinkti jūsų asmens duomenys, kategorijas
  • Veiklos ar komercinius tikslus, kuriais „AbbVie“ rinko jūsų asmens duomenis
  • Jūsų asmens duomenų, kurie buvo atskleisti veiklos ar komerciniais tikslais, kategorijas
  • Trečiųjų šalių, su kuriomis „AbbVie“ dalijosi jūsų asmens duomenimis, kategorijas
 • Pateikti konkrečius asmens duomenis, kuriuos „AbbVie“ surinko apie jus per praėjusius 12 mėnesių.
 • Kad būtų pašalinti jūsų asmens duomenys.

Jei norėsite pasinaudoti kuriomis nors savo, kaip Kalifornijos gyventojo, privatumo teisėmis, „AbbVie“ jūsų nediskriminuos, pasiūlydama kitokias kainas ar kitokius produktus, arba pateikdama kito lygio ar kokybės produktus, remdamasi vien tokiu prašymu. Tačiau tam tikrais jūsų ir „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimo atvejais gali reikėti jūsų sutikimo, kad jūsų asmens duomenimis būtų dalijamasi su „AbbVie“ paslaugų teikimo tikslu, arba būtų leidžiama mums naudoti ir atskleisti jūsų asmens duomenis, kad galėtume užtikrinti „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimą. Pasinaudoję savo duomenų pašalinimo teise, galite prarasti prieigą prie tam tikrų „AbbVie“ paslaugų, kurioms suteikti būtini jūsų asmens duomenys.

Prašome susipažinti su Jūsų privatumo teisės ir pasirinkimai skyriumi, jei jūs ar jūsų įgaliotas atstovas turite klausimų arba norėtumėte pateikti prašymą pasinaudoti bet kuria šiame skyriuje aprašome savo teise. Kai pateiksite prašymą, mes panaudosime turimą informaciją, kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę (ir, jei taikoma, jūsų įgaliotojo atstovo tapatybę) ir sulyginti mūsų surinktus asmens duomenis apie jus, jei tokių yra, bei jūsų patvirtintą tapatybę. Mūsų patvirtinimo proceso metu gali prireikti paprašyti papildomos informacijos, kuri patvirtintų jūsų tapatybę arba jūsų įgalioto atstovo tapatybę, arba gauti įrodymų, kad jūs suteikėte savo įgaliotajam atstovui leidimą veikti jūsų vardu. Jei mūsų patvirtinimo procesas sėkmingas, atsakysime į jūsų prašymą per tiek laiko ir tokiu būdu, kaip numatyta galiojančiuose įstatymuose. Jei negalime patvirtinti jūsų ir / arba jūsų įgalioto atstovo tapatybės arba gauti įrodymų, kad jūs suteikėte savo įgaliotajam atstovui leidimą veikti jūsų vardu, pasistengsime su jumis susisiekti ir apie tai pranešti.

[Į viršų]

Papildoma informacija besikreipiantiems dėl darbo

Jei kreipėtės į „AbbVie“ dėl darbo, kartu su prašymu priimti į darbą, tarp jūsų pateiktų asmens duomenų gali būti jūsų gyvenimo aprašymas; informacija apie ankstesnę profesinę patirtį, išsilavinimą ir kiti biografijos faktai; informacija apie vairuotojo pažymėjimą; socialinio draudimo numeris ar atitinkamas nacionalinis dokumentas (kaip reikalaujama arba leidžiama pagal vietos įstatymus); motyvacinis laiškas; licencijos; turimi leidimai ir sertifikatai; informacija apie rekomendacijas; ir bet kokia kita informacija, kurią nusprendžiate pateikti (pvz., įsidarbinimo prioritetai, noras persikelti į kitą vietą, apdovanojimai ar profesinės narystės). Ši informacija gali būti gauta iš jūsų, atrankos specialisto, jus rekomenduojančių asmenų, ankstesnių darbdavių ar jūsų mokymo įstaigų.

Atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, galime užduoti klausimus apie prašymus pateikusiųjų rasę / etninę kilmę, lytį, veterano statusą ir neįgalumo būklę, kad galėtume stebėti lygių įsidarbinimo galimybių reikalavimų laikymąsi. Jei to konkrečiai neprašoma ar teisiškai nereikalaujama, prašome savo prašyme vengti pateikti informaciją, kuri pagal galiojančius įstatymus gali būti laikoma jautria. Jautria informacija laikomi duomenys apie rasę, odos spalvą, religiją, etniškumą, tautybę ar tautinę kilmę, amžių, lytinę tapatybę ar išraišką, seksualinę orientaciją, šeiminę padėtį, taip pat medicininė informacija ar informacija apie sveikatą (įskaitant fizinį ir protinį neįgalumą arba nėštumą), genetinė ar biometrinė informacija, politiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė politinėje partijoje ar profesinėje sąjungoje, veterano statusas, fotografijos, asmenų tikrinimo informacija, teisminiai duomenys, tokie kaip nuosprendžių registro įrašai ar informacija apie kitus teisminius ar administracinius procesus, ar apie kitas teisiškai ginamas būkles.

Asmens duomenys bus tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais apdoroti jūsų prašymą priimti į darbą ir įvertinti jūsų tinkamumą ir kvalifikaciją bei patikrinti rekomendacijas. Taip pat, pateikus jums darbo, kuriam taikomi specialūs reikalavimai, pasiūlymą, galime pateikti užklausas dėl nuosprendžių registro įrašų ir atlikti asmens patikrinimą, kai tai leidžia galiojantys įstatymai. Be to, galime tvarkyti asmens duomenis iš jūsų prašymo priimti į darbą reguliavimo, atitikties ir teisiniais tikslais, laikantis šio privatumo pranešimo nuostatų. Asmens duomenys taip pat gali būti naudojami papildomais administraciniais tikslais, įskaitant apibendrintas vadovybės ataskaitas, vidinius mokymus ir kai tai įprastai reikalinga mūsų veiklos vykdymui.

Galime dalintis jūsų prašymuose esančiais duomenimis su atrankos specialistais, konsultantais, advokatais, asmenų tikrinimo prieš įdarbinimą tarnybomis ir susijusiomis įmonėmis.

[Į viršų]

Papildoma informacija sveikatos priežiūros specialistams

Jei esate sveikatos priežiūros specialistas, galime rinkti papildomų kategorijų asmens duomenis, kaip nurodoma šiame skyriuje. Be to, naudojame ir atskleidžiame asmens duomenis apie sveikatos priežiūros specialistus papildomais, šiame skyriuje nurodytais, tikslais. Šiame skyriuje nurodytos renkamų asmens duomenų kategorijos ir jų naudojimo bei atskleidimo tikslai papildo visą kitą asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir atskleidimo praktiką, kuri atskirai pateikiama šiame privatumo pranešime.

Papildomi asmens duomenys, kuriuos „AbbVie“ gali rinkti apie sveikatos priežiūros specialistus

Jei esate sveikatos priežiūros specialistas, galime rinkti jūsų asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų ar trečiųjų šalių šaltinių, pavyzdžiui, organizacijos, kurioje jūs dirbate, iš viešai prieinamų šaltinių, jums bendraujant su „AbbVie“ (įskaitant per internete esančius šaltinius) ir dalyvaujant „AbbVie“ remiamose ar palaikomose iniciatyvose, pavyzdžiui, „AbbVie“ remiamuose klinikiniuose tyrimuose ir plėtros veikloje, iš trečiųjų šalių duomenų bazių ir farmakologinio budrumo įvykių pranešėjų.

Galime rinkti šių papildomų kategorijų asmens duomenis apie sveikatos priežiūros specialistus:

 • Profesinius duomenis, tokius kaip gyvenimo aprašymai ar kiti mums tiesiogiai pateikiami dokumentai ar formos, darbo vieta, pareigos, profesinė kontaktinė informacija, medicinos sritis, profesinės licencijos numeris, profesinės kvalifikacijos ir mokslinė veikla (pvz., ankstesnė klinikinių tyrimų patirtis, veikla socialinių tinklų platformose ar kitose interneto svetainėse, dalyvavimas užbaigtuose ar dar neužbaigtuose mūsų ir kitų bendrovių tyrimuose), priklausymas organizacijoms ar institucijoms, akademinių ar mokslinių tyrimų bei straipsnių publikavimas, taip pat narystė asociacijose bei valdybose;
 • Asmens duomenis, pateiktus dalyvavimui „AbbVie“ remiamose ar palaikomose iniciatyvose, pavyzdžiui, mūsų remiamuose klinikiniuose tyrimuose ir plėtros veikloje, interneto ar gyvuose seminaruose, kur pateikiama informacija apie produktus, mokomuosiuose renginiuose, o taip pat klinikinės informacijos atnaujinimuose;
 • Duomenis apie bendravimą su mumis, tokius kaip kokio pobūdžio susitikimus buvome surengę, aptartos temos, jūsų žinios apie mūsų veiklą ir produktus bei kokius klausimus apie juos uždavėte, kokią medžiagą mes jums parodėme ir kokius atsiliepimus jūs pateikėte, o taip pat jūsų nuomonė apie vaistų skyrimą ir jūsų vaistų skyrimo tvarka, jūsų pacientų priežiūros ir diagnozavimo tvarka bei automatinio sekimo informacija jums bendraujant su mumis internetu;
 • Duomenis apie mokėjimus ir verčių perleidimus, gautus jums bendraujant su „AbbVie“, įskaitant mokesčių mokėtojo numerį ar asmens kodą (kai to reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus), dalies švietimo renginių išlaidų padengimą (pvz., registracijos mokesčių, kelionės ir apgyvendinimo išlaidų), ir mokesčius už paslaugas, įskaitant konsultavimo paslaugas.

Sveikatos priežiūros specialistų asmens duomenų papildomas naudojimas ir atskleidimas

Naudojame ir atskleidžiame sveikatos priežiūros specialistų asmens duomenis šiais, žemiau pateikiamais, papildomais tikslais.

 • Mūsų sutarties su jumis vykdymui, jei jūs ar jūsų įstaiga sudarė konsultavimo, profesionalių paslaugų ir kitos rūšies sutartį su mumis.
 • Remiantis mūsų teisėtais interesais kurti ir tobulinti mūsų paslaugas, naudosime ir atskleisime sveikatos priežiūros specialistų asmens duomenis šiais tikslais:
  • mūsų santykių su jumis valdymui ir tobulinimui, įskaitant bet kokio bendradarbiavimo su jumis planavimą, organizavimą ir peržiūrėjimą, bei kontaktavimui su jumis;
  • padėti užtikrinti, kad mes jums suteiktume informaciją, atitinkančią jūsų patirtį, pomėgius ir prioritetus;
  • atrinkti sveikatos priežiūros specialistus ir įvertinti jų tinkamumą dalyvavimui klinikiniuose tyrimuose ir rinkos bei kituose tyrimuose;
  • atlikti rinkos ir kitus tyrimus viešajame ir privačiame sektoriuje;
  • komunikuoti su jumis apie mūsų produktus ir programas (laikantis bet kokių papildomų reikalavimų sutikimui dėl rinkodaros veiksmų), įtraukti jus į mokslines ar švietimo programas, administruoti mūsų pagalbos pacientams programas ir suteikti jums galimybę su jomis susipažinti, kai tai taikoma, bei atsakyti į produktų užsakymus ir suteikti produktų mėginių;
  • tyrimų ir analizės tikslais, siekiant sukurti ir įvertinti mūsų produktus, paslaugas, medžiagas ir gydymą;
  • vidaus apskaitai ir analizei, susijusiai su mūsų vidaus politika ir taisyklėmis, tokiomis kaip „AbbVie“ Verslo elgesio kodeksas.
 • Remiantis mūsų teisėtais įsipareigojimais ir dėl viešojo intereso priežasčių, naudosime ir atskleisime sveikatos priežiūros specialistų asmens duomenis šiais tikslais:
  • saugumo stebėjimui, ataskaitų rengimui ir auditui, o taip pat atsakymui į užklausas ar klausimus, susijusius su mūsų produktais;
  • laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant šios srities elgesio kodeksuose numatytų reikalavimų duomenų apie mokėjimus ir kitus verčių perleidimus sveikatos priežiūros specialistams surinkimui ir viešam tokių duomenų atskleidimui, bei laikantis vietos galiojančių reikalavimų sutikimo gavimui, paskelbti šiuos duomenis tokiu būdu, kad būtų nurodoma kiekvieno sveikatos priežiūros specialisto tapatybė.

[Į viršų]

Papildoma informacija pacientų ir klientų programų dalyviams

Galime rinkti papildomų kategorijų asmens duomenis apie „AbbVie“ pacientų ir klientų programų dalyvius, kaip nurodoma šiame skyriuje, įskaitant paramos pacientams programas ir lojalumo programas. Taip pat galime naudoti ir atskleisti asmens duomenis apie pacientų ir klientų programų dalyvius šiame skyriuje nurodytais papildomais tikslais. Šiame skyriuje nurodytos renkamų asmens duomenų kategorijos ir jų naudojimo bei atskleidimo tikslai papildo visą kitą asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir atskleidimo praktiką, kuri atskirai pateikiama šiame privatumo pranešime.

Papildomi asmens duomenys, kuriuos „AbbVie“ renka apie pacientų ir klientų programas

Jei dalyvaujate pacientų ar klientų programoje, galime apdoroti šių papildomų kategorijų asmens duomenis, kuriuos gavome tiesiogiai iš jūsų, jūsų sveikatos priežiūros specialistų, sveikatos priežiūros draudikų ar susijusių trečiųjų šalių:

 • kontaktinius duomenis, pavyzdžiui, adresą, telefono numerį ir kitą kontaktinę informaciją;
 • asmeninius duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data ir lytis;
 • duomenis, kurie buvo surinkti ar sukurti jums naudojantis mūsų programomis ir paslaugomis;
 • finansinius duomenis, susijusius su tam tikra pajamų grupe ir dalyvavimu finansinės paramos programose, įskaitant jūsų socialinio draudimo numerį ar asmens kodą (kai to reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus);
 • jautrią informaciją, tokią kaip duomenis apie sveikatą, susijusius su jūsų liga ar sveikatos būkle, medicinine istorija, gydymu, gydymo nutraukimo priežastimi, duomenis apie aktyvų ligos valdymą, draudimą ir naudą, susijusią su mūsų produktų vartojimu.

Papildomas duomenų panaudojimas pacientų ir klientų programų kontekste

Gavę jūsų sutikimą, naudojame ir atskleidžiame asmens duomenis, gautus jums dalyvaujant programoje, kad galėtume administruoti ir valdyti programą, įskaitant programos suasmeninimą jums, produktų ir paslaugų pristatymą, lojalumo programų administravimą, priminimą vartoti mūsų produktą kaip gydytojas paskyrė arba gauti mūsų produkto papildymą, ir kad galėtume jums suteikti pagalbą, komunikaciją ir medžiagą, susijusią su jūsų gydymu ir programa. Be to, galime susisiekti su jūsų sveikatos priežiūros specialistu ir gauti informaciją apie vaisto saugumą bei suteikti šiam sveikatos priežiūros specialistui informaciją apie jūsų vaistus ir jūsų dalyvavimą programoje.

Remiantis mūsų teisėtais įsipareigojimais ir dėl viešojo intereso priežasčių, galime naudoti ir atskleisti mūsų programose esančius jūsų asmens duomenis saugumo stebėjimui, ataskaitų rengimui ir auditui, o taip pat atsakymui į užklausas ar klausimus, susijusius su mūsų produktais, bei siekdami laikytis galiojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimų.

Taip pat naudosime asmens duomenis, kurie tiesiogiai jūsų neidentifikuoja, suderinamais analizės, tyrimų ir su tuo susijusių publikacijų tikslais, o taip pat siekdami įvertinti, sukurti ir patobulinti „AbbVie“ programas ir su jomis susijusias paslaugas, produktus ir vaistus.

[Į viršų]

Vaikų duomenų privatumas

„AbbVie“ tiesiogiai ir sąmoningai nerenka jaunesnių kaip 13 metų amžiaus asmenų duomenų. Visas jūsų ir „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimas, kuris padeda vaikams, yra skirtas tik tėvams bei globėjams ir dėl jo komunikuojama tik su jais. Jei esate tėvai ar globėjai ir sužinojote, kad jūsų vaikas pateikė mums asmens duomenis, prašome su mumis susisiekti vienu iš būdų, nurodytų Jūsų privatumo teisės ir pasirinkimai skyriuje ir mes kartu su jumis išspręsime šį klausimą.

[Į viršų]

Mūsų kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie šį privatumo pranešimą arba norite pateikti kokį nors prašymą ar užklausą dėl privatumo, galite bet kada susisiekti su mumis arba mūsų pasauliniu privatumo klausimų biuru, įskaitant mūsų Duomenų apsaugos pareigūną (angl. Data Protection Officer), pasinaudodami žemiau pateikiama kontaktine informacija. Taip pat galite atsisakyti ar atšaukti bet kurią iš mūsų programų ar paslaugų.

Savo prašymus ar užklausas dėl privatumo prašome pateikti čia. Taip pat galite su mumis susisiekti paspausdami šią „Kontaktų“ nuorodą, pasinaudodami savo mobiliosios programėlės kontaktinės informacijos funkcija, išsiųsdami elektroninį laišką adresu [email protected], arba paskambindami mums nemokamu numeriu 1-800-255-5162. Kitu atveju galite atsiųsti laišką adresu:

AbbVie Customer Service
Attn: Privacy
Department 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064-6163, JAV

Susisiekiant su mumis bet kuriuo būdu, prašome nurodyti registracijai naudojamą elektroninio pašto adresą (jei taikoma), interneto svetainės adresą, mobiliąją programėlę ar konkrečią programą, kuriai jūs pateikėte asmens duomenis (pvz., AbbVie.com) ir detalų savo prašymo paaiškinimą. Jei norėtumėte panaikinti, pakeisti ar ištaisyti savo asmens duomenis ir susisiekiate su mumis elektroniniu paštu, elektroninio laiško temos eilutėje prašome pažymėti „Prašymas pašalinti duomenis“ arba „Prašymas pakeisti / pataisyti duomenis“. Mes laiku atsakysime į visus pagrįstus prašymus ir mums gali prireikti dar kartą patvirtinti jūsų tapatybę, kad galėtume apdoroti tam tikrus prašymus.

[Į viršų]

Jūsų privatumo teisės ir pasirinkimai

Remiantis galiojančiais duomenų apsaugos srities įstatymais, jūs galite turėti teisę prašyti susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir / arba ištaisyti, apriboti ar ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis, perduoti asmens duomenis kitam valdytojui, bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (tai neturės poveikio ankstesnės duomenų tvarkymo veiklos teisėtumui) arba paprieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami. Jei mes negalėsime pateikti prašomų duomenų ar atlikti jūsų pageidaujamų pakeitimų, jums bus nurodytos tokio sprendimo priežastys. Remiantis vietos įstatymais, jūs galite turėti teisę pateikti skundą vietos duomenų apsaugos institucijai.

Galite turėti teisę prieštarauti šiame privatume pranešime nurodytai duomenų tvarkymo veiklai, paremtai mūsų teisėtais interesais.

[Į viršų]

Duomenų saugojimas ir laikymas

„AbbVie“ taiko pagrįstas technines, administracines ir fizines apsaugos priemones, kad apsaugotų bet kuriuos „AbbVie“ ir jūsų tarpusavio bendradarbiavimo metu surinktus asmens duomenis. Tačiau visada kyla tam tikra rizika, kad neįgaliota trečioji šalis galėtų perimti duomenų perdavimą internetu arba kad kas nors galėtų rasti būdą įveikti mūsų apsaugos sistemas. Rekomenduojame internetu perduodant asmens duomenis, ypač su sveikatos būkle susijusią informaciją, laikytis atsargumo priemonių. Negalime garantuoti, kad neįgaliotos trečiosios šalys neįgis prieigos prie jūsų asmens duomenų, todėl suteikdami mums savo asmens duomenis, turite pasverti tiek naudą, tiek riziką.

Mes saugosime jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek reikia šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams pasiekti, išskyrus atvejus, kai galiojantys įstatymai ir teisės aktai numato kitaip. Tarp duomenų saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijų yra (i) laikotarpis, kiek „AbbVie“ tęsia bendradarbiavimą su jumis; (ii) ar mums taikomi kokie nors teisiniai duomenų saugojimo įsipareigojimai ar geroji praktika; ir (iii) ar duomenų saugojimas reikalingas dėl vykstančių bylinėjimųsi ar tyrimų.

[Į viršų]

Tarptautiniai asmens duomenų perdavimai

Galime atlikti tarptautinius duomenų perdavimus, kaip nurodoma šiame skyriuje.

Duomenų perdavimai tarp bendrovių

Asmens duomenys gali būti perduodami ir juos valdyti gali „AbbVie Inc.“, JAV įsikūrusi „AbbVie“ motininė bendrovė, ir su ja susijusios įmonės kitose valstybėse. Visų su „AbbVie Inc.“ susijusių įmonių ir jų jurisdikcijų sąrašą rasite mūsų naujausiame Bendrovių sąraše čia ir čia. Mūsų bendrovė yra sudariusi keletą duomenų perdavimo tarp bendrovių sutarčių, sukurtų ES standartinių sutarčių sąlygų asmens duomenų perdavimui pagrindu, kurios apima visus asmens duomenų perdavimus tarp „AbbVie Inc.“ ir susijusių įmonių visame pasaulyje, siekdama užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. Šių sutarčių kopijas galite gauti atsiuntę elektroninį laišką adresu [email protected].

Duomenų perdavimai pardavėjams, tiekėjams ir verslo partneriams

Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami ir juos valdyti gali mūsų pardavėjai, tiekėjai ir verslo partneriai kitose valstybėse. Bet kokie tarptautiniai asmens duomenų perdavimai trečiosioms šalims, įskaitant už EEE ribų, bus atliekami laikantis tarptautinių duomenų perdavimo apribojimų ir reikalavimų, taikomų pagal duomenų apsaugos įstatymus, įskaitant, kai tai taikoma, ES standartinių sutarčių sąlygų duomenų perdavimui tvarkytojams ar valdytojams panaudojimą.

[Į viršų]

Naudojimasis mūsų interneto svetainėmis visame pasaulyje

Ši interneto svetainė priklauso ir ją valdo „AbbVie“ Jungtinėse Valstijose. Jei lankotės šioje svetainėje iš kitos, nei JAV, valstybės, jums bendraujant su mumis asmens duomenys bus perduodami tarp valstybių. Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik gavę jūsų sutikimą, vykdydami sutarties tarp jūsų ir mūsų nuostatas, laikydamiesi teisinių įsipareigojimų ar kai turėsime teisėtų interesų. Šie teisiniai interesai apima administracinę veiklą ir jūsų prašymų vykdymą.

[Į viršų]

 

Mūsų privatumo pranešimo pakeitimai

Naudosime asmens duomenis tik tokiu būdu, koks aprašytas informacijos surinkimo iš jūsų metu galiojusiame privatumo pranešime. Tačiau, atsižvelgiant į galiojančius reikalavimus gauti sutikimą, pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šio privatumo pranešimo sąlygas. Visi šio privatumo pranešimo pakeitimai bus operatyviai skelbiami šiame puslapyje, nurodant naują jų įsigaliojimo datą šio puslapio viršuje. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šį privatumo pranešimą, kad žinotumėte apie visus pasikeitimus. Visi asmens duomenys, surinkti jūsų ir „AbbVie“ tarpusavio bendradarbiavimo metu, tvarkomi vadovaujantis galiojančiu privatumo pranešimu.

[Į viršų]