AbbVie Obavijest O Online Privatnosti - Bosna I Hercegovina

Stupa na snagu 11. Septembra 2019

 

OBAVIJEST O ONLINE PRIVATNOSTI I IZJAVA O KOLAČIĆIMA

Stupa na snagu 11. Septembra 2019

 

Ova obavijest o online privatnosti i izjava o kolačićima (“Obavijest o privatnosti”) objašnjava kako AbbVie d.o.o., Kolodvorska br. 12, Novo Sarajevo, Bosna i Hercegovina (“AbbVie”) postupa sa Ličnim podacima koje prikuplja i prima od korisnika putem obrazaca, web stranica, stranica za mobilne uređaje, mobilnih aplikacija i drugih digitalnih i offline usluga i proizvoda pod kontrolom AbbVie-a, a koje se odnose na ovu obavijest o privatnosti (skupa “AbbVie usluge”).


SAŽETAK

Sažetak pruža kratki pregled naše obavijesti o privatnosti. Molimo da pročitate cijelu obavijest o privatnosti ispod za više detalja.

Informacije koje prikupljamo

Kako koristimo Vaše informacije

Kada dijelimo Vaše informacije

Kolačići i ostale tehnologije praćenja

Marketinški izbori

Vaša prava

Sigurnost podataka

Linkovi prema drugim web stranicama

Pristupanje našim web stranicama globalno

Privatnost djece

Izmjene naše obavijesti o privatnosti

Kako nas kontaktirati


Informacije koje prikupljamo

AbbVie prikuplja sljedeće vrste informacija putem AbbVie usluga:

 • informacije koje Vi dajete. Lični podaci i Zdravstveni podaci koje dajete pri registrovanju za naše proizvode i usluge, odgovaranju na upitnike ili ankete ili putem kontakta sa AbbVie korisničkom službom.
 • informacije koje se prikupljaju automatski. Vaša IP adresa i podaci na osnovu kojih se osoba ne može identificirati o Vašem korištenju AbbVie usluga mogu biti prikupljeni automatski.
 • informacije prikupljene iz drugih izvora. Možemo spajati informacije o Vama prikupljene kroz AbbVie usluge, informacije prikupljene offline ili koje je prikupila treća strana.


Kliknite ovdje za više informacija »


Kako koristimo Vaše informacije

AbbVie koristi prikupljene informacije iz više razloga, a posebno:

 • kako bi Vam pružio AbbVie proizvode i usluge koje tražite.
 • kako bi prilagodio i unaprijedio Vaše iskustvo sa AbbVie uslugama.
 • kako bi općenito poboljšao naše proizvode i AbbVie usluge i za druge interne poslovne svrhe.

Dajemo i druge informacije u ovoj obavijesti o privatnosti, i to o:

 • posljedicama u slučaju nedavanja Ličnih podataka.
 • signalima za odbijanje praćenja.
 • čuvanju podataka.

 

Kliknite ovdje za više informacija »


Kada dijelimo Vaše informacije

AbbVie ne prodaje, niti otkriva Vaše Lične podatke trećim stranama bez Vašeg pristanka, osim:

 • povezanim društvima i trećim stranama pružateljima usluga, kako bi pružili usluge i informacije na našim stranicama, uključujući i online marketing i oglašavanje, te za podršku našem poslovanju. Zahtijevamo od ovih strana da postupaju sa Ličnim podacima u skladu sa odgovarajućim odredbama o privatnosti i sigurnosti i ovom obavijesti o privatnosti.
 • drugim društvima u vezi prodaje ili prenosa jedne od naših proizvodnih linija ili odjela, a što uključuje usluge koje se pružaju kroz jednu ili više AbbVie usluga.
 • nadležnim regulatornim tijelima, i drugo, ako bude potrebno kako  bi AbbVie ispoštovao zakonsku obavezu ili zahtjev.

Kliknite ovdje za više informacija »


Kolačići i ostale tehnologije praćenja

Možemo koristiti kolačiće i slične tehnologije kako bismo pomogli u pružanju AbbVie usluga, zatim kako bismo Vam ponudili personalizirano korisničko iskustvo, te reklamirali proizvode i usluge.


Marketinški izbori

Imate kontrolu nad tim kako koristimo Vaše Lične podatke za direktan marketing.

Kliknite ovdje za više informacija »


Vaša prava

Imate pravo da zahtijevate pristup, ispravku, prenos, brisanje Vaših Ličnih podataka gdje je predviđeno primjenjivim propisima, kao i da blokirate ili povučete Vaš pristanak na obradu Vaših Ličnih podataka, uključujući i posljedice obrade Vaših Ličnih podataka isključivo putem automatiziranih sredstava.


Sigurnost podataka

AbbVie implementira odgovarajuće kontrole i tehničke i organizacione mjere sigurnosti za zaštitu i sigurnost Ličnih podataka, ali kada dijelite Lične podatke online uvijek postoji određeni rizik da bi neovlaštena treća strana mogla dobiti pristup Vašim informacijama.

Kliknite ovdje za više informacija »


Linkovi prema drugim web stranicama

Ova obavijest o privatnosti se ne primjenjuje na AbbVie usluge koje ne sadrže link ka ovoj obavijesti o privatnosti, niti na bilo koje stranice trećih strana prema kojima AbbVie usluge mogu sadržavati link.


Pristupanje našim web stranicama globalno

Prenos Ličnih podataka između AbbVie d.o.o., njegovog društva majke AbbVie Inc. u SAD-u i drugih AbbVie povezanih društava je regulisan AbbVie Sporazumom o prenosu ličnih podataka između povezanih društava.

Kliknite ovdje za više informacija »


Izmjene naše Obavijesti o privatnosti

Provjeravajte ovu obavijest o privatnosti redovno, jer možemo promijeniti ili ažurirati dijelove ove obavijesti o privatnosti s vremena na vrijeme, uz poštivanje obaveza pristanka i obavijesti . Sve promjene će biti blagovremeno postavljene na ovu stranicu i sadržavati novi datum stupanja na snagu na vrhu ove stranice.

Kliknite ovdje za više informacija »


Kako nas kontaktirati

Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme ako imate pitanja o ovoj obavijesti o privatnosti ili Ličnim podacima koje prikupljamo o Vama. Molimo Vas da pitanja u vezi privatnosti uputite ovdje.


OBAVIJEST O ONLINE PRIVATNOSTI I IZJAVA O KOLAČIĆIMA

Stupa na snagu 11. Septembra 2019

Ova obavijest o online privatnosti i izjava o kolačićima (“Obavijest o privatnosti”) objašnjava kako AbbVie d.o.o., Kolodvorska br. 12, Novo Sarajevo, Bosna i Hercegovina (“AbbVie”) postupa sa Ličnim podacima (kako je definisano ispod) koje prikuplja i prima od korisnika putem obrazaca, web stranica, stranica za mobilne uređaje, mobilnih aplikacija i drugih digitalnih i offline usluga i proizvoda pod kontrolom AbbVie-a, a koje se odnose na ovu obavijest o privatnosti (skupa “AbbVie usluge”).


I. VRSTE INFORMACIJA KOJE PRIKUPLJAMO ONLINE

Za svrhe ove obavijesti o privatnosti, izraz “Lični podaci” znači bilo koji podatak koji se odnosi na Vas kao već identificiranu osobu ili osobu koju je moguće identificirati. Primjeri Ličnih podataka uključuju ime, adresu, broj telefona i e-mail adresu. Kada se ovi podaci kombinuju sa bilo kojim podacima o zdravstvenom ili medicinskom statusu, takve informacije označavamo kao „Zdravstveni podaci“. Vaše Zdravstvene podatke prikupljamo putem AbbVie usluga samo uz Vaš pristanak ili ukoliko isto predstavlja zakonsku obavezu.


Informacije koje Vi pružate

Kako bi pristupili mnogim informacijama koje su dostupne kroz AbbVie usluge, nije nužno da se registrujete za uslugu ili program. Međutim, dio sadržaja je dostupan samo registrovanim ili identifikovanim korisnicima, te ćete morati otvoriti profil ili dati određene informacije o sebi kako biste koristili uslugu.


Lični podaci koje dostavljate tokom registracije ili u odgovorima na upitnike

AbbVie prikuplja Lične podatke i Zdravstvene podatke, a koje pružate u vezi AbbVie usluga, na primjer, kroz obrazac za registraciju za AbbVie programe i usluge, za prijem marketinških proizvoda i informacija, kontaktiranje korisničke podrške AbbVie-a ili davanje odgovora na upitnike ili istraživanja AbbVie-a. Ovo uključuje:

 • ime
 • kontakt informacije, kao što su Vaša adresa, broj telefona ili e-mail adresa
 • registracijski podaci, kao što su Vaše korisničko ime i šifra
 • podaci vezani uz zdravstveno stanje i osiguranje, te demografski podaci, uz Vaš pristanak, a u kontekstu programa podrške pacijentu, istraživanja ili upitnika
 • podaci o prihodima i demografski podaci, uz Vaš pristanak ukoliko je potreban, kada tražite finansijsku pomoć za jedan od naših proizvoda
 • podaci o naknadama, uz Vaš pristanak ukoliko je potreban, kada pružate uslugu AbbVie-u svojstvu zdravstvenog radnika
 • podaci o zaposlenju, obrazovanju i drugi osnovni podaci, kada postavljate upit o zaposlenju u AbbVie-u
 • profesionalna, klinička praksa i obrazovni podaci, kada učestvujete u programu, istraživanju ili anketiranju kojeg sponzoriše AbbVie, a u Vašem svojstvu zdravstvenog radnika.


Lični podaci koje dajete u drugim interakcijama sa AbbVie-om

Možete kontaktirati AbbVie da postavite pitanja, razgovarate o svojim problemima ili prijavite probleme u vezi naših proizvoda. Ako komunicirate sa ili zatražite podatke od AbbVie-a, moguće je da će se od Vas tražiti da navedete svoje kontakt podatke, kao i sve Zdravstvene podatke i/ili Lične podatke koji su relevantni za Vaš zahtjev.


Podaci koji se mogu automatski prikupljati

Kada koristite AbbVie usluge, mi također možemo automatski prikupljati određene podatke o korištenju i samom uređaju, kako je opisano ispod. Možemo zabilježiti internet protokol ("IP") adresu vašeg računara ili drugog elektronskog uređaja kada posjetite AbbVie usluge. IP adresa identificira elektronski uređaj kojeg koristite da pristupite Web Stranicama, što nam omogućava da održimo komunikaciju sa Vašim računarom dok koristite AbbVie usluge, te da prilagodimo sadržaj. Međutim, napominjemo da ne smatramo da ova vrsta podataka predstavlja Lične podatke, osim u slučaju da istu možemo povezati sa Vama kao pojedincem ili u slučaju da primjenjivi zakoni određuju drugačije.


Podaci prikupljeni iz drugih izvora

Možemo spojiti podatke o Vama iz posjete jednoj AbbVie usluzi sa podacima o Vama iz posjeta drugim AbbVie uslugama. Također možemo kombinovati podatke o Vama koji se prikupljaju kroz AbbVie usluge sa podacima koje smo prikupili offline, kao i sa podacima koje su nam dostavile treće strane.


II. KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE

Koristimo Vaše Lične podatke kako bismo Vam pružili usluge koje tražite, komunicirali s Vama, poboljšali Vaše iskustvo sa AbbVie uslugama, općenito unaprijedili naše proizvode i usluge, te za druge interne poslovne svrhe, a što je detaljnije opisano ispod.


Pružanje traženih programa i usluga

Ako odaberete da se prijavite za jednu od naših usluga, koristit ćemo Lične podatke koje budete dali kroz AbbVie usluge da odgovorimo na Vaša pitanja, pružimo Vam usluge koje tražite, omogućimo optimalno korisničko iskustvo, izvršimo naše ugovorne obaveze, te/ili na način predviđen Vašim pristankom.


Marketing

Možete takođe odabrati da primate marketinške informacije od AbbVie-a, poput ponuda u vezi s AbbVie proizvodima ili uslugama, poziva na učešće u ispitivanjima o našim proizvodima, ili drugih obavještenja i ponuda. U takvim slučajevima, koristit ćemo Vaše kontakt i druge Lične podatke za slanje marketinških informacija. Možete odabrati da ne primate marketinške informacije na način naznačen u pojedinoj marketinškoj poruci, odnosno na način detaljno opisan ispod.


Prilagođeno korisničko iskustvo

Lični podaci koje pružate mogu biti korišteni za sačinjavanje prilagođenih ponuda, informacija ili usluga prilagođenih Vašim interesima i sklonostima. Također, možemo koristiti Vašu IP adresu i podatke koje automatski dobijamo upotrebom kolačića ili sličnih tehnologija praćenja kako bismo olakšali korištenje i snalaženje sa AbbVie uslugama, kao i personalizirali sadržaj obezbijeđen kroz AbbVie usluge, predviđajući informacije i usluge koje mogu biti od Vašeg interesa. U nekim slučajevima, prikupljat ćemo ove informacije s Vašim pristankom. U drugim slučajevima, prikupljat ćemo ove informacije za naš legitimni poslovni interes, odnosno optimizaciju i prilagođavanje korisničkog iskustva.


Poboljšanje poslovanja i proizvoda

Kako bi se otkrile nove činjenice koje bi mogle pomoći AbbVie-u da bolje razumije potrebe kupaca, te unaprijedi, razvije i procijeni proizvodne usluge, materijale, programe i tretmane, AbbVie analizira informacije koje ste pružili za svoje legitimne interese u vezi poboljšanja poslovanja i proizvoda.


Analitika usluga i poboljšanja

Možemo koristiti informacije koje Vi dostavite i informacije koje prikupljamo automatski u vezi Vaše upotrebe AbbVie usluga za praćenje korisnikovih obrazaca internet saobraćaja i sklonosti, a za naše legitimne poslovne interese poboljšanja, analitike i optimizacije AbbVie usluga.


Druga pitanja


Posljedice nepružanja Ličnih podataka

Niste obavezni da date sve Lične podatke naznačene u ovoj obavijesti o privatnosti da biste koristili AbbVie usluge ili da biste komunicirali sa nama offline, ali neke funkcionalnosti možda neće biti dostupne ako ne date određene Lične podatke. Ako ne date određene Lične podatke, možda nećemo moći odgovoriti na Vaš zahtjev, obaviti transakciju sa Vama ili Vam dostavljati marketinški materijal za kojeg vjerujemo da biste ga smatrali korisnim.


Signali za odbijanje praćenja (Do Not Track – DNT)

S obzirom na raznoliku praksu organizacija koja nude web pretraživače (browsere) i nedostatak standarda na tržištu, u ovom trenutku ne odgovaramo na signale za odbijanje praćenja.


Čuvanje ličnih podataka

Obično čuvamo Lične podatke vezane za marketing aktivnosti sve dok prihvatate marketinšku komunikaciju od nas, a po zahtjevu ćemo bezbjedno izbrisati takve podatke u skladu sa primjenjivim propisima, osim ukoliko ne postoji drugi pravni osnov za čuvanje takvih Ličnih podataka. Lične podatke koje prikupljamo i obrađujemo u druge svrhe opisane iznad obično zadržavamo u periodu ne dužem nego što je nužno za ispunjavanje ciljeva navedenih u ovoj obavijesti o privatnosti, te u drugim slučajevima, a u pogledu poreznih i korporativnih prava i  obaveza, te prava i obaveza vezanih za usklađenost, sudske postupke i drugo.


III. KADA DIJELIMO VAŠE INFORMACIJE SA TREĆIM STRANAMA

Vaše Lične podatke dijelimo sa trećim stranama u skladu sa primjenjivim propisima i na način opisan ispod. Ne prodajemo, niti dajemo u zakup Lične podatke trećim stranama za njihove marketinške potrebe.


Oglašavanje putem treće strane i online bihejvioralno oglašavanje (online oglašavanje zasnovano na ponašanju)

Možete primati online oglase u vezi AbbVie proizvoda i usluga na web stranicama treće strane i mobilnih usluga, a koje su sačinjene namjenski za Vas, na primjer, na osnovu informacija koje pružate AbbVie-u ili web stranici treće strane koju posjećujete ili na osnovu vašeg pretraživanja, kupovine ili interesa. Ove vrste namjenski sačinjenih oglasa mogu doći iz nekoliko izvora, na primjer:

 • možemo podijeliti Vaše informacije na osnovu kojih Vas se ne može identificirati sa našim pružateljima usluga oglašavanja, a koje informacije smo dobili putem kolačića i drugih tehnologija praćenja na našim AbbVie uslugama.
 • neke AbbVie usluge učestvuju u online oglašavanju zasnovanom na ponašanju (ovo se također naziva preusmjeravanjem oglašavanja ili oglašavanjem na temelju interesa). Naši partneri iz mreže oglašavanja mogu postaviti i koristiti kolačiće na AbbVie web stranice i na druge lokacije treće strane, u cilju prikupljanja informacija o vašim aktivnostima, a kako bi Vam se omogućili online oglasi koji su zasnovani na vašim interesima.


Povezana društva, prodavači i dobavljači

Povezani smo sa raznim prodavačima i dobavljačima, uključujući naša povezana društva, koji nam pomažu da obavljamo svoj posao i za koje može biti neophodno da imaju pristup vašim Ličnim podacima u toku pružanja usluga AbbVie-u. Nećemo ovlastiti ove strane da koriste Vaše Lične podatke za bilo koju svrhu koja nije u vezi sa poslovanjem AbbVie-a, a od njih zahtijevamo da postupaju sa Vašim Ličnim podacima prikupljenim kroz AbbVie usluge u skladu s odgovarajućim odredbama o ugovorenoj privatnosti i sigurnosti i ovoj obavijesti o privatnosti.


Kobrendirane stranice

Možemo stupiti u partnerski odnos sa drugim društvima, kako bismo Vam pružili usluge na zajedničkoj ili "kobrendiranoj" osnovi. Na kobrendiranoj web stranici bit će prikazan i AbbVie logo i logo kobrendiranog partnera na ekranu. Da biste pristupili uslugama dostupnim na kobrendiranoj stranici, moguće je da ćete morati popuniti novi online obrazac za registraciju, a ove registracijske informacije mogu biti podijeljene sa AbbVie kobrending partnerom. Trebali biste pročitati individualne politike privatnosti naših kobrending partnera, jer se mogu razlikovati u nekim aspektima od naših. Čitanje ovih politika će vam pomoći da donesete informisanu odluku o tome da li da pružite informacije web stranici o kojoj je riječ.

Ako kontaktirate AbbVie u vezi iskustva kojeg ste imali sa nekim od naših proizvoda, možemo koristiti informacije koje nam pružite u izvještajima koje dostavljamo regulatorima u našoj industriji, te u drugim slučajevima u kojima to zakon od nas zahtijeva. Također možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali liječnika koji izdaje recepte, a radi praćenja neočekivane manifestacije koja uključuje upotrebu našeg proizvoda.


Prava i obaveze

U određenim ograničenim okolnostima, moguće je da će AbbVie morati otkriti Vaše Lične podatke kako bi postupio u skladu sa određenom pravnom obavezom ili zahtjevom, na primjer, kako bi postupio u skladu sa obavezom izvještavanja prema našim regulatornim vlastima, a u pogledu sigurnosti naših farmaceutskih proizvoda, ili u vezi sa prodajom ili prenosom jedne od naših proizvodnih linija ili odjeljaka, što uključuje usluge koje se pružaju putem jedne ili više AbbVie usluga. U takvim slučajevima, poduzet ćemo mjere da zaštitimo Vaše Lične podatke u mjeri u kojoj je moguće. Također, zadržavamo pravo da koristimo Lične podatke za istragu i gonjenje korisnika koji krše naša pravila ili čije je ponašanje nezakonito ili štetno po druge osobe ili njihovo vlasništvo.

Također možemo dijeliti Vaše Lične podatke sa bilo kojim korporativnim kupcem ili potencijalnim kupcem, u mjeri kojoj zakon dozvoljava, u sklopu bilo kojeg spajanja, pripajanja, prodaje imovine društva, ili prenosa usluge drugom pružatelju usluga, kao i u slučaju nesolventnosti, stečaja ili vanredne uprave, u okviru čega bi Lični podaci bili preneseni kao AbbVie imovina.

Više informacija o identitetima ovih trećih strana možete dobiti putem e-mail adrese [email protected].


IV. KOLAČIĆI I OSTALE TEHNOLOGIJE PRAĆENJA

Takođe prikupljamo informacije o Vašoj upotrebi AbbVie usluga kroz tehnologiju praćenja poput kolačića i web oznaka (eng. web beacons). "Kolačić" je jedinstveni brojčani kod koji se prebacuje na Vaš računar radi praćenja Vaših interesa i sklonosti, te kako bi Vas prepoznao kao ponovnog posjetioca. "Web oznaka" je transparentna grafička slika, postavljena na Web stranicu, e-mail ili reklamu, koja omogućava nadgledanje stvari kao što su korisnička aktivnost i saobraćaj na web stranici. Ove tehnologije nam pomažu da zapamtimo vaše sklonosti i omogućavaju nam da Vam pružimo sadržaje i karakteristike koji će vjerovatno biti od najvećeg interesa za Vas na osnovu "podataka o putanji biranja" (eng. "clickstream"), koji prikazuju Vaše prethodne aktivnosti na AbbVie uslugama.


Kako koristimo kolačiće

Kolačiće koristimo kako bismo omogućili korištenje naše web stranice, proizvoda i usluga, te prikupili informacije o Vašim obrascima korištenja kada se krećete na ovoj web stranici, a u cilju poboljšanja Vašeg personaliziranog iskustva i razumijevanja obrazaca korištenja, i to u svrhu poboljšanja naše web stranice, proizvoda i usluga. Također dozvoljavamo određenim partnerima od povjerenja da na našoj web stranici postave kolačiće, kako bi prikupili informacije o Vašim online aktivnostima tokom vremena i na različitim web stranicama koje posjećujete, što je dodatno objašnjeno u Odjeljku VIII. Ova informacija se koristi za omogućavanje oglašavanja prilagođenog Vašim interesima na web stranicama koje posjećujete, što je također poznato kao oglašavanje zasnovano na interesu, te analiziranje učinkovitosti takvog oglašavanja.

Kolačići na našoj web stranici su općenito podijeljeni u sljedeće kategorije:

Prijeko potrebni kolačići: oni su nužni za funkcionisanje naše web stranice. Oni uključuju, na primjer, kolačiće koji Vam omogućavaju da se prijavite u zaštićene oblasti. Ovi kolačići su kolačići sesije, koji se brišu kada zatvorite Vaš web preglednik (eng. browser).

Analitičko/performansni kolačići: ovi kolačići nam omogućavaju da prepoznamo i prebrojimo korisnike naše web stranice i da razumijemo kako takvi korisnici koriste našu web stranicu. To pomaže da se poboljša način na koji naša web stranica funkcioniše, na primjer, osiguravanjem da korisnici mogu lako pronaći ono što traže. Ovi kolačići su kolačići sesije, koji se brišu kada zatvorite preglednik. Mi koristimo Google Analytics, a ispod možete vidjeti na koji način kontrolisati korištenje kolačića od strane Google Analytics-a.

Funkcionalni kolačići: ovi kolačići poboljšavaju funkcionalne performanse naše web stranice i olakšavaju vam njeno korištenje. Na primjer, kolačići se koriste kako bi se zapamtilo da ste prethodno posjetili web stranicu i tražili da ostanete prijavljeni. Ovi kolačići se kvalificiraju kao trajni kolačići, jer ostaju na Vašem uređaju i mi ih koristimo tokom sljedeće posjete našoj web stranici. Ove kolačiće možete obrisati putem postavki preglednika.

Ciljajući kolačići: ovi kolačići bilježe Vašu posjetu našoj web stranici, stranice koje ste posjetili i linkove koje ste pratili, a kako bi bili prepoznati kao posjetilac koji je prethodno posjećivao web stranicu, te za praćenje Vaše aktivnosti na web stranici i drugim web stranicama koje posjećujete. Ovi kolačići se kvalificiraju kao trajni kolačići, jer ostaju na Vašem uređaju i mi ih koristimo tokom sljedeće posjete našoj web stranici. Ove kolačiće možete obrisati putem postavki preglednika. Pogledajte ispod za detalje o tome kako možete kontrolisati ciljajuće kolačiće treće strane.

Opcije na raspolaganju ako ne želite kolačiće na Vašem računaru

Možete pregledati postavke Vašeg internet preglednika, koje se uglavnom nalaze pod odjeljcima "Pomoć" ili "Internet opcije", kako biste izvršili odabire koji Vam stoje na raspolaganju za određene kolačiće. Ako onemogućite ili izbrišete određene kolačiće u postavkama Vašeg internet preglednika, moguće je da nećete moći pristupiti ili koristiti važne funkcije ili karakteristike ove stranice, te da ćete morati ponovo unijeti vaše podatke za prijavu.

Da biste saznali više o upotrebi kolačića za Google Analytics i vršenje odabira u vezi s takvim kolačićima, molimo posjetite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Da biste saznali više o određenim kolačićima koje treće strane koriste za oglašavanje zasnovano na interesu, uključujući i praćenje na različitim uređajima (eng. cross-device tracking), te za vršenje odabira vezanih za takve kolačiće, molimo posjetite allaboutcookies.org na postavkama Vašeg uređaja.


Mobilno praćenje

Neke AbbVie usluge su dostupne ili kao mobilne aplikacije ili stranice za mobilne uređaje koje možete koristiti na Vašem mobilnom uređaju. Ako koristite mobilni uređaj da pristupite i koristite AbbVie usluge, možemo prikupljati sljedeće podatke specifične za mobilni uređaj (pored drugih podataka koji su navedeni iznad): identifikacija uređaja ili oglašavanja, vrsta uređaja, vrsta hardvera, adresa za kontrolu pristupa medija (eng. „MAC“), međunarodna identifikacija mobilne opreme (eng. "IMEI"), verzija Vašeg mobilnog operativnog sistema, platforma korištena za pristup ili preuzimanje AbbVie usluge (npr., Apple, Google, Amazon, Windows), lokacijski podaci i korištenje podataka na Vašem uređaju i Vaše korištenje AbbVie usluga.


V. IZBORI U VEZI MARKETINGA

Vi imate kontrolu u pogledu našeg korištenja Vaših Ličnih podataka za direktno upućivanje marketinškog sadržaja. Ukoliko više ne želite primati bilo kakve marketinške sadržaje ili ne želite da Vaša e-mail adresa ostane na spisku za slanje (eng. mailing list) na koji ste se prethodno prijavili, niti da primate bilo kakve druge marketinške sadržaje, možete bilo kada odabrati da ne primate takve sadržaje. Molimo slijedite link za uklanjanje sa liste u određenom marketinškom sadržaju ili nas kontaktirajte kako je detaljno objašnjeno ispod.


VI. VAŠA PRAVA

Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme ako imate pitanja o ovoj obavijesti o privatnosti ili o Ličnim podacima koje prikupljamo o Vama. U skladu sa primjenjivim propisima o zaštiti ličnih podataka, moguće je da imate pravo zahtijevati pristup i/ili ispravku, blokiranje ili brisanje Vaših Ličnih podataka, prenos na drugog kontrolora, povući Vaš pristanak u bilo koje vrijeme (što ne utiče na zakonitost prethodno izvršenih aktivnosti obrade podataka), ili se usprotiviti bilo kojoj upotrebi Ličnih podataka. Posebno, imate pravo da se usprotivite našoj upotrebi Ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga i druge određene svrhe, u bilo koje vrijeme. Ukoliko AbbVie ne bude u mogućnosti da pruži tražene informacije ili da izvrši promjenu koju tražite, razlozi za takvu odluku će Vam biti saopćeni. Po lokalnim propisima takođe možete imati i pravo da uložite žalbu Vašem lokalnom organu nadležnom za zaštitu podataka. Napominjemo, međutim, da možemo zadržati određene Lične podatke, ukoliko to zahtijevaju ili dozvoljavaju primjenjivi propisi. Molimo da pitanja u vezi  privatnosti uputite ovdje.


VII. SIGURNOST PODATAKA

AbbVie poduzima razumne tehničke, administrativne, organizacione i fizičke mjere zaštite i kontrole, u cilju osiguranja bilo kojih Ličnih podataka prikupljenih putem AbbVie usluga. Međutim, uvijek postoji rizik da neovlaštena treća strana može presresti internet prenos, ili da će neko pronaći način da osujeti naše sigurnosne mjere. Molimo Vas da budete oprezni prilikom slanja Ličnih podataka preko interneta, posebno Vaših informacija vezanih za zdravlje. AbbVie ne može garantovati da neovlaštene treće strane neće dobiti pristup Vašim Ličnim podacima; stoga, kada dostavljate Lične podatake AbbVie uslugama, morate ocijeniti i koristi i rizike.


VIII. LINKOVI PREMA STRANICAMA TREĆIH STRANA I PRIKLJUČCI (ENG. PLUG-IN) DRUŠTVENIH MREŽA

Ova obavijest o privatnosti se ne primjenjuje na AbbVie usluge koje nisu povezane (ne sadrže link) na ovu obavijest o privatnosti, niti na bilo koje web stranice trećih strana na koje AbbVie usluge mogu upućivati putem linka. AbbVie usluge mogu koristiti priključke društvenih mreža (na primjer, Facebook opcija "sviđa mi se" (eng. like), opcija "podijelite na Twitter-u" (eng. Share to Twitter)) kako biste lako dijelili informacije s drugima. Kada posjećujete AbbVie usluge, operater društvenog priključka može postaviti kolačić na Vaš računar ili drugi elektronski uređaj koji omogućava tom operateru da prepozna pojedince koji su prethodno posjetili našu stranicu (opet Site velikim slovom). Ako ste prijavljeni (eng. logged) na web stranicu društvene mreže (na primjer, Facebook i Twitter) tokom pretraživanja naše AbbVie usluge, priključak društvene mreže omogućava da web stranica društvene mreže primi informaciju da ste posjetili našu AbbVie uslugu. Priključak društvene mreže također omogućava web stranici društvene mreže da podijeli informacije o Vašim aktivnostima u vezi naše AbbVie usluge sa drugim korisnicima njihove web stranice društvene mreže. Ovim  postavkama dijeljenja upravlja web stranica društvene mreže i iste su regulisane njenom politikom privatnosti.


IX. PRISTUPANJE NAŠIM WEB STRANICAMA GLOBALNO

Ova stranica je vlasništvo i njome upravlja AbbVie d.o.o., ali pristup informacijama koje pružate, uključujući i Lične podatke, će biti omogućen i našim povezanim društvima, prodavačima i dobavljačima u drugim zemljama, a ako posjećujete ovu stranicu iz države koja je izvan Vaše države, Vaša komunikacija sa nama će obavezno imati za rezultat međunarodni prenos informacija. Lični podaci mogu biti prebačeni našem društvu majci, AbbVie Inc., u SAD-u, ili drugim AbbVie povezanim društvima, teritorijama koje možda ne pružaju nivo zaštite Ličnim podacima jednak onome kojeg pruža Vaša država. Zaključili smo AbbVie ugovor o prenosu podataka između povezanih društava sa AbbVie Inc., koji pokriva sve prenose Ličnih podataka između društava povezanih sa AbbVie-om u cijelom svijetu, kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita Vaših ličnih podataka. Primjerak se može dobiti putem e-mail adrese [email protected].


X. PRIVATNOST DJECE

AbbVie ne skuplja niti koristi svjesno Lične podatke direktno od djece, a u vezi AbbVie usluga. Mi ne dozvoljavamo svjesno djeci naručivanje naših proizvoda, komuniciranje sa nama, niti korištenje bilo koje naše online usluge. Ako ste roditelj ili staratelj i saznate da nam je Vaše dijete pružilo informacije, molimo Vas da nas kontaktirate koristeći jedan od metoda navedenih ispod, kako bismo zajednički riješili ovaj problem.


XI. IZMJENE NAŠE OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI

Koristit ćemo Lične podatke samo na način opisan u Obavijesti o privatnosti koja je na snazi u trenutku kada je informacija prikupljena od Vaše strane ili kako budemo od Vas ovlašteni. Međutim, i uz bilo koje pristanke koji se zahtijevaju, ili ukoliko je po zakonu isto neophodno, zadržavamo pravo da promijenimo odredbe ove obavijesti o privatnosti u bilo koje vrijeme. Bilo kakva izmjena ove obavijesti o privatnosti će biti vidljiva na ovoj stranici sa novim datumom stupanja na snagu. Od Vas ćemo zatražiti pristanak na promjene, ukoliko na isto budemo obavezani primjenjivim propisima. AbbVie Vas podstiče da redovno pregledate ovu obavijest o privatnosti, kako bi se obavijestili o bilo kakvim izmjenama. Sa svim Ličnim podacima prikupljenim po Vašoj kontinuiranoj upotrebi AbbVie usluga bit će postupano u skladu s trenutno objavljenom Obaviješću o privatnosti.


XII. KAKO NAS KONTAKTIRATI

Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme ako imate pitanja o ovoj obavijesti o privatnosti ili Ličnim podacima koje skupljamo o Vama. Molimo Vas da Vaša pitanja o privatnosti uputite ovdje.

AbbVie-ov Ured za privatnost možete kontaktirati putem e-mail adrese [email protected].

VRH >>