AbbVie Obavijest o privatnosti

Vrijedi od: 1.12.2020

 

Ova Obavijest o privatnosti objašnjava kako AbbVie d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20 (u daljnjem tekstu “AbbVie,” “mi,” “naš,” ili “nas”) obrađuje Vaše osobne podatke tijekom Vaših online i offline interakcija sa nama posredstvom AbbVie usluga, proizvoda, komunikacije i digitalnog vlasništva (uključujući web stranice i mobilne aplikacije) koje upućuje na ovu Obavijest o privatnosti u trenucima kada AbbVie može prikupiti i obrađivati Vaše osobne podatke od treće strane (u daljnjem tekstu zajedno, “AbbVie Veze”).

 

Vaši Osobni podaci koje možemo prikupiti

Na koji način možemo koristiti Osobne podatke

Kako možemo otkriti Osobne podatke

Dodatne informacije za online interakcije i izjava o privatnosti kolačića

Dodatne informacije za stanovnike Kalifornije

Dodatne informacije za kandidate za posao

Dodatne informacije za zdravstvene djelatnike

Dodatne informacije za sudionike u programima pacijenata i korisnika

Privatnost djece

Naši kontakt podaci

Vaša prava na privatnost i izbori

Sigurnost podataka i njihovo zadržavanje

Međunarodni prijenos Osobnih podataka

Globalan pristup našoj stranici

Promjene naše Obavijesti o privatnosti

 

Vaši Osobni podaci koje možemo prikupiti

Ovaj odjeljak opisuje općenite kategorije Osobnih podataka koje možemo prikupiti, a za svrhe iz ove Obavijesti o privatnosti. Više informacija o vrstama Osobnih podataka koje prikupljamo za online interakcijekarijerezdravstvene djelatnike te za programe pacijenata i korisnika možete pronaći klikom na odgovarajuće poveznice.

 

Osobni podaci koje prikupljamo od Vas ili od drugih izvora

AbbVie može prikupljati Osobne podatke od Vas izravno, primjerice kao dio registracije ili kao odgovor u upitniku. AbbVie može također dobiti Osobne podatke i neizravno, kao na primjer iz javno dostupnih izvora (npr. web stranice ili javno dostupne baze podataka), trećih strana kao dobavljača podataka, pružatelja zdravstvenih usluga te osiguravajućih društava te ostalih trećih osoba i suradnika. Možemo kombinirati Osobne podatke iz više različitih online i offline izvora. Kategorije Vaših Osobnih podataka koje AbbVie može prikupljati uključuju:

 • Izravni identifikatori i kontakt podaci, uključujući Vaše ime, adresu, telefonski broj i adresu elektroničke pošte
 • Registracijske podatke kao što su korisničko ime i lozinka
 • Podatke o vezama, uključujući podatke o proizvodima, terapijama i zdravstvenim stanjima koja Vas zanimaju
 • Podatke o transakcijama, uključujući kupnje i upite
 • Podatke o bankovnim računima, kao na primjer broj Vaše kreditne kartice
 • Dohodak i demografske podatke, kao na primjer kada zatražite financijsku podršku za neki od naših proizvoda
 • Podatke vezane uz zdravlje, primjerice podatke o zdravstvenom stanju i sigurnosti te podatke o zdravlju u svezi s bilo kojim od naših proizvoda, ili pak podatke o osiguranju i demografske podatke
 • Podatke vezane uz plaćanje ukoliko pružate usluge AbbVieju

[Natrag na vrh]

 

Na koji način možemo koristiti Osobne podatke

Možemo koristiti Vaše Osobne podatke u poslovne i komercijalne svrhe koje se odnose na Vaše AbbVie Veze, u svrhu komuniciranja s Vama, poboljšanja AbbVie Veza te naših proizvoda i usluga kao i za druge interne poslovne svrhe. Možete pronaći više informacija o tome kako koristimo Osobne podatke za online interakcijekarijerezdravstvene djelatnike te za programe pacijenata i korisnika možete pronaći klikom na odgovarajuće poveznice.

 

Upravljanje programima, uslugama i ostalim interakcijama s Vama

Vaše osobne podatke možemo koristiti u svakodnevne poslovne svrhe, kao što su obrade plaćanja i upravljanje bankovnim računima, upravljanje ugovorima, upravljanje web stranicama, te izvršavanje obveza, korporativno upravljanje i obveze izvještavanja. Vaše Osobne podatke također možemo koristiti u svrhu pružanja programa ili usluga koje ste zatražili ili u svrhu upravljanje AbbVie uslugama kao što su izravna kupnja, sudjelovanje u programu uštede ili prijavljivanej u svrhu ostvarenja popusta. To znači da možemo koristiti Vaše Osobne podatke kako bismo odgovorili na Vaše upite, pružili Vam optimalno korisničko iskustvo, izvršili naše ugovorne obveze prema Vama ili poduzeli radnje na temelju Vašeg pristanka.

 

Komuniciranje u svrhu marketinga i podizanje svijesti o bolesti

Provodimo komuniciranje u svrhu marketinga koje promiče upotrebu ili nudi sudjelovanje u AbbVie proizvodima, uslugama, programima, istraživačkim događajima ili pruža druge informacije koje bi Vas mogle zanimati, kao što su podaci o određenim zdravstvenim stanjima. Vaše ćemo Osobne podatke koristiti za slanje marketinških komunikacija i za određivanje vrsta marketinških komunikacija koje ćemo slati.

U bilo kojem trenutku se možete isključiti iz marketinške komunikacije. Upute za isključenje iz marketinške komunikacije su sastavni dio svake marketinške komunikacije koju primate, ili nas možete kontaktirati elektroničkom poštom na [email protected].

 

Prilagođena iskustva i poboljšanje Veza

Osobni podaci se mogu se koristiti za izradu prilagođenih ponuda, informacija ili usluga koje su skrojene sukladno Vašim interesima i preferencijama. Također se mogu koristiti za razvoj i poboljšanje Vaših AbbVie Veza. U nekim slučajevima prikupljamo Vaše Osobne podatke uz Vaš pristanak. U drugim slučajevima, takve podatke prikupljamo temeljem našeg legitimnog poslovnog interesa radi optimiziranja i prilagođavanja AbbVie Veza.

 

Upravljanje i poboljšanje poslovanjem i proizvodima

U svrhu otkrivanja novih činjenica koje bi mogle pomoći AbbVieju da bolje razumije potrebe klijenata te da poboljša, razvije i ocijeni usluge proizvoda, materijale, programe i terapije, AbbVie analizira Osobne podatke na temelju legitimnih interesa za poboljšanje poslovanja i proizvoda.

 

Usklađenost sa zakonima i propisima

Vaše Osobne podatke možemo obrađivati u svrhu usklađivanja sa zakonima i propisima, uključujući one koji se odnose na farmakovigilanciju. Također, Osobne podatke možemo koristiti i za nadgledanje usklađenosti naših pravila i procedura, za sprečavanje prijevara te za istragu i kazneni progon onih korisnika koji krše naša pravila ili koji se ponašaju nezakonito ili štetno za druge ili za tuđu imovinu.

 

[Natrag na vrh]

 

Kako možemo otkriti Osobne podatke

Osobne podatke obično dijelimo s trećim osobama u poslovne i komercijalne svrhe opisane kako je to opisano u nastavku. Mi ne prodajemo Osobne podatke trećim osobama. Više informacija o tome kako dijelimo Osobne podatke za online interakcijekarijerezdravstvene djelatnike te za programe pacijenata i korisnika možete pronaći klikom na odgovarajuće poveznice.

 

Podružnice i dobavljači

Održavamo poslovne odnose s raznim dobavljačima, uključujući s nama povezana društva, koji nam pomažu u poslovanju i kojima će možda biti potreban pristup Vašim Osobnim podacima tijekom pružanja usluga AbbVieju. Zahtijevamo od njih da Vaše Osobne podatke prikupljene putem AbbVie Veza obrađuju u skladu s odgovarajućim ugovorenim odredbama o privatnosti i sigurnosti.

 

Poslovni i istraživački partneri

Možemo se udružiti s drugim društvima te javnim i privatnim organizacijama kako bismo Vam pružili proizvode, sadržaje ili usluge na zajedničkoj ili "kobrendiranoj" bazi. Budite svjesni da se u takvim slučajevima, uz ovu Obavijest o privatnosti, mogu primijeniti i odgovarajuće obavijest o privatnosti takvog partnera, a u određenim slučajevima može postojati i zajednička obavijest o privatnosti.

Na kobrendiranim obrascima i stranicama će biti prikazan i AbbVie logo i logo kobrendiranog partnera. Da biste pristupili kobrendiranim uslugama, možda ćete morati ispuniti obrazac za registraciju, a ti podaci o registraciji će možda biti podijeljeni s AbbViejevim kobrendiranim partnerima te biste trebali pročitati pojedinačna pravila privatnosti naših kobrendiranih partnera, jer se ona mogu razlikovati od naših u određenim pojedinostima.

Osim toga, Osobne podatke možemo otkriti našim vanjskim revizorima, odvjetnicima, računovođama i drugim profesionalcima na temelju našeg legitimnog interesa vođenja našeg poslovanja te naših obveza poštivanja važećih zakona i propisa.

 

Zakonsko otkrivanje javnim vlastima i radi sigurnosti proizvoda

Ako se obraćate AbbVieju u vezi sa svojim iskustvom u korištenju naših proizvoda, podatke koje nam pružite možemo iskoristiti za podnošenje izvještaja Upravi za hranu i lijekove SAD-a, drugim sličnim zdravstvenim i medicinskim vladinim agencijama širom svijeta, kao i drugima ovisno o tome što od nas zahtijeva zakon. Informacije također možemo koristiti za kontaktiranje Vašeg liječnika koji propisuje lijek radi praćenja u vezi s neočekivanim događajem koji uključuje upotrebu našeg proizvoda.

U određenim ograničenim okolnostima, možda ćemo morati otkriti Vaše Osobne podatke kako bismo se pridržavali zakonskih obveza, procedura ili zahtjeva, a iz razloga od javnog interesa, kao što je poštivanje obveze izvještavanja nadležnim regulatornim tijelima u vezi sa sigurnošću naših proizvoda, nadalje, postupanje po sudskom nalogu ili radi ispunjavanja zahtjeva nacionalne sigurnosti ili provođenja zakona.

 

Otkrivanje narednom vlasniku ili operateru

Vaše Osobne podatke možemo prenijeti pravnom sljedniku nakon spajanja, konsolidacije ili druge korporativne reorganizacije, kupcu cjelokupne ili dijela naše imovine ili nastavno na aranžman o financiranju ili sporazumom o promociji. Osobni podaci koje imamo o Vama se mogu prenijeti ugovornim stranama u transakciji na temelju našeg legitimnog interesa za pripremu i dovršetak transakcije. Svaki takav pravni sljednik će biti obvezan odredbama i uvjetima koji su razumno slični ovoj Obavijesti o privatnosti.

 

[Natrag na vrh]

 

Dodatne informacije za online interakcije i izjava o privatnosti kolačića

Možemo prikupljati dodatne kategorije Osobnih podataka koje se odnose na Vaše internetske interakcije sa nama, a kako je opisano u ovom odjeljku. Također koristimo, dijelimo i otkrivamo Vaše Osobne podatke za internetske interakcije u dodatne svrhe opisane u odjeljku. Kategorije prikupljenih Osobnih podataka i svrhe korištenja i otkrivanja opisane u ovom odjeljku dodatak su svakom drugom prikupljanju, korištenju i otkrivanju Osobnih podataka koji su odvojeno opisani u ovoj Obavijesti o privatnosti.

Ovaj odjeljak također opisuje kako koristimo kolačiće i druge tehnologije prikupljanja podataka te kako možete upravljati kolačićima koji nisu potrebni za rad naših web stranica i mobilnih aplikacija.

 

Osobni podaci koji se mogu automatski prikupljati putem naših web stranica i mobilnih aplikacija

Sljedeće dodatne kategorije Osobnih podataka možemo prikupiti tijekom Vašeg korištenja naših web stranica i mobilnih aplikacija.

 

IP adresa

Možemo zabilježiti adresu internetskog protokola ("IP") Vašeg računala ili drugog elektroničkog uređaja kada posjetite našu web stranicu. IP adresa identificira elektronički uređaj koji koristite za pristup web stranicama, što nam omogućuje održavanje komunikacije s Vašim uređajem i prilagodbu sadržaja.

 

Kolačići i ostale tehnologije prikupljanja podataka

Informacije prikupljamo automatski putem vaših internetskih interakcija s nama posredstvom tehnologija za praćenje i prikupljanje podataka, kao što su kolačići, web oznake i pikseli, API-jevi, web usluge, skripte, alati za analizu preglednika i zapisnici poslužitelja. "Kolačić" je jedinstveni numerički kôd koji se prenosi na Vaše računalo kako bi pratio vaše interese i sklonosti i prepoznao Vas kao redovnog posjetitelja. "Web oznaka" (poznata i kao oznaka piksela) prozirna je grafička slika postavljena na web stranicu, elektroničku poštu ili oglas koji omogućuje nadzor stvari kao što su aktivnost korisnika i promet na web stranici, uključujući prikupljanje podataka o web stranici i mobilnoj aplikaciji koje ste posjećivali prije i nakon što ste došli na našu web stranicu ili mobilnu aplikaciju. Da biste saznali više o kolačićima i drugim tehnologijama prikupljanja podataka, posjetite sve o kolačićima.

 

Kolačiće svrstavamo u sljedeće kategorije:

 • Nužni kolačići: Ovi su kolačići nužni za pravilno funkcioniranje temeljnih značajki web stranice.
 • Funkcionalni kolačići: Ovi kolačići nam omogućuju analizu korištenja web stranice kako bismo ocijenili i poboljšali njenu izvedbu. Također se koriste za pružanje boljeg korisničkog iskustva na web stranici poput mjerenja interakcije s određenim sadržajem ili pamćenje postavki.
 • Kolačići za oglašavanje ; Ovi se kolačići koriste za prikazivanje oglasa koji su za Vas relevantni. Te podatke možemo podijeliti s oglašivačima ili ih koristiti za bolje razumijevanje Vaših interesa. Primjerice, kolačići za oglašavanje se mogu koristiti za dijeljenje podataka s oglašivačima kako bi oglasi koje vidite bili za Vas relevantniji, kako bi Vam omogućili dijeljenje određenih stranica na društvenim mrežama ili kako bi Vam bilo omogućeno objavljivanje komentara na našoj stranici.

Ako želite vidjeti detaljan popis kolačića koje koristimo na našim web stranicama, uključujući treće osobe koje postavljaju kolačiće na naše web stranice, određeni kolačić i vijek trajanja kolačića, kliknite na “postavke kolačića.” Ako životni vijek kolačića nije otkriven u postavkama kolačića, koristimo zadani životni vijek od trinaest (13) mjeseci, osim ako zakon zahtijeva kraće razdoblje. Također možete upotrijebiti "postavke kolačića" da biste isključili one kolačiće koji nisu nužni.

Pored značajke postavki kolačića, kolačiće možete onemogućiti i putem preglednika. Imajte na umu da su neki kolačići nužni za funkcioniranje naših web stranica te da će njihovo brisanje ili onemogućavanje u Vašem pregledniku smanjiti funkcionalnost web stranice.

Ako u svrhu isključivanja Google Analytics ili Adobe Analytics kolačića za praćenje želite koristiti Vaše preglednik umjesto naših postavki kolačića, možete instalirati Google Analytics opt-out browser add-on te možete isključiti Adobe Analytics.

 

Mobilno praćenje

Neke AbbVie Veze su dostupne ili kao mobilne aplikacije ili kao mobilne web stranice koje možete koristiti na Vašem mobilnom uređaju. Ako koristite mobilni uređaj za pristup i upotrebu AbbVie Veza, uz ostale gore opisane podatke možemo prikupljati i sljedeće podatke specifične za mobilne uređaje: ID uređaja ili oglašavanja, vrstu uređaja, vrstu hardvera, kontrolu pristupa medijima („MAC“ ) adresa, međunarodni identitet mobilne opreme (“IMEI”), verzija Vašeg mobilnog operativnog sustava, platforma koju koristite za pristup ili preuzimanje AbbVie stranica i aplikacija (npr. Apple, Google, Amazon, Windows), informacije o lokaciji i informacije o korištenju Vašeg uređaja i Vašem korištenju AbbVie Veza.

 

Kako možemo koristiti Osobne podatke posredstvom online interakcija

Uz uporabe opisane zasebno u ovoj Obavijesti o privatnosti, Vaše Osobne podatke prikupljene online možemo koristiti i u dodatne svrhe kako je opisano u ovom odjeljku.

 

Prilagođena korisnička iskustva

Možemo koristiti vašu IP adresu i Osobne podatke koje automatski dobivamo korištenjem kolačića ili sličnih tehnologija praćenja kako bismo vam olakšali korištenje i navigaciju našim web stranicama i mobilnim aplikacijama, zatim kako bismo Vam pomogli u registracijama i prijavama, personalizirali sadržaj predviđanjem informacija i usluga koje bi Vas mogle zanimati te kako bismo prilagodili i poboljšali naše interakcije s Vama čineći informacije koje Vam pružamo relevantnijima. Također, možemo dodati Vaše podatke o korištenju web stranice u Vaš opći profil koji održavamo kako bi naše AbbVie Veze bile personaliziranije iskustvo. Kada šaljemo elektroničku poštu, u istu možemo unijeti web oznaku ili sličnu tehnologiju praćenja kako bismo doznali da li je Vaš uređaj sposoban primati HTML elektroničku poštu, ili kako bismo prikupili podatke o tome da li je eletktronička pošta, privitak ili poveznica u elektroničkoj pošti otvoren. Ove podatke koristimo kako bismo utvrdili i dokumentirali da li Vam je određeni dio naše komunikacije bio relevantniji.

U nekim slučajevima ove Osobne podatke prikupljamo uz Vaš pristanak. U drugim slučajevima te podatke prikupljamo radi našeg legitimnog poslovnog interesa optimiziranja i prilagođavanja Vašeg korisničkog iskustva.

 

Digitalna analitika i poboljšanje

Osobne podatke koje nam pružate i mrežne podatke koje automatski prikupljamo putem kolačića i sličnih tehnologija za praćenje možemo koristiti kako bismo nadzirali obrasce i postavke korisničkog prometa. Također, možemo pratiti komunikaciju putem elektroničke pošte posredstvom web oznaka ili slične tehnologije praćenja u elektroničkoj pošti kako bismo stvorili sjedinjene statistike i izvješća u svrhu analiziranja učinkovitosti i poboljšanja naše marketinške kampanje.

Ove podatke prikupljamo za naše legitimne poslovne interese sigurnosti, poboljšanja, analitike i optimizacije AbbVie Veza.

 

Analiza društvenih medija

Nadalje, možemo analizirati javne izvore, poput web stranica i kanala na društvenim mrežama, kako bismo nadzirali, analizirali i poboljšali naše razumijevanje interakcija i mišljenja o našim proizvodima, uslugama i događajima. AbbVie i njegovi pružatelji usluga će u obavljanju takvih aktivnosti poštivati obavijesti o privatnosti i uvjete korištenja koji vrijede za takve izvore.

 

Tell-A-Friend funkcija

Na našim web stranicama možemo ponuditi funkciju "tell-a-friend". Ako odlučite koristiti ovu funkciju, prikupit ćemo kontakt podatke Vašeg prijatelja. Automatski ćemo poslati Vašem prijatelju jednokratnu elektroničku poštu s podacima koje ste naveli ili pozvati prijatelja da posjeti stranicu. Ove Osobne podatke koje nam pružate u okviru funkcije "tell-a-friend" koristimo isključivo u svrhu slanja ove jednokratne elektroničke pošte.

 

Kako Vaši Osobni podaci mogu biti dijeljeni putem online interakcija

Dodatno, osim vrsta otkrivanja Osobnih podataka koje su odvojeno opisane u ovoj Obavijesti o privatnosti, Osobne podatke možemo dijeliti online i u dodatne svrhe kako je to opisano u ovom odjeljku.

 

Oglašavanje kod trećih osoba te oglašavanje analizom online ponašanja

Možemo Vam pružiti mrežne oglase za AbbVie proizvode i usluge na web stranicama trećih osoba i mobilnim uslugama koje su prilagođene Vama, a koji se mogu temeljiti na Osobnim podacima koje ste dali nama ili web stranici treće osobe koju posjećujete, ili na Vašoj aktivnosti pregledavanja, kupnji ili interesima. Neke podatke o Vašem uređaju možemo podijeliti s našim pružateljima usluga oglašavanja koje smo dobili putem kolačića i drugih tehnologija prikupljanja podataka i praćenja Vaših AbbVie Veza.

Neke AbbVie Veze sudjeluju u oglašavanju analizom online ponašanja (to se ponekad naziva i ciljano oglašavanje ili oglašavanje na temelju interesa). Takve web stranice možete prepoznati putem poveznice "Izbori za oglašavanje" unutar oglasa. Naši partneri u oglašivačkoj mreži mogu postavljati i koristiti kolačiće na našim web stranicama te na drugim web stranicama u svrhu prikupljanja Osobnih podataka o Vašim aktivnostima kako bi vam pružili mrežne oglase koji se temelje na vašim interesima. Kada Vam se prikazuje AbbVie online behavioralni oglas, vidjet ćete ikonu“Ad Choices”. Klik na ikonu ili poveznicu će Vas odvesti na web stranicu na kojem možete upravljati ili isključiti upotrebu podataka o vašoj povijesti pregledavanja koji se koriste za isporuku mrežnih reklama u ponašanju. Ako ih isključite, i dalje ćete moći vidjeti oglase na mreži, uključujući oglase AbbVieja koji se temelje na drugim informacijama (npr. na temelju sadržaja stranice koja se pregledava, a ne na temelju vaše prethodne online aktivnosti). U nekim slučajevima ovi nezavisni oglašivači i dalje mogu prikupljati podatke o Vašoj aktivnosti pregledavanja, ali ih oni neće koristiti za prikazivanje oglasa koji se temelje na Vašem prošlom ponašanju na mreži. Možete ih isključiti i sada klikom ovdje.

Također, možete isključiti određene online bihevioralne oglase na Digital Advertising Alliance's potrošačkom alatu i na Network Advertising Initiative alatu.

Neki web preglednici mogu prenositi signale "do-not-track" web uslugama s kojima Vaš preglednik komunicira. Počevši od datuma stupanja na snagu ove Obavijesti o privatnosti, još uvijek nije usuglađen industrijski standard o tome kako odgovoriti na ove signale; stoga AbbVie trenutno ne reagira na ove signale. Međutim, navedeno možete isključiti kod oglašivača koji koriste Vašu povijest pregledavanja za prikazivanje mrežnih bihevioralnih oglasa putem gore navedenih mehanizama.

 

Poveznice na web stranice trećih osoba i dodaci za društvene medije

Ova se Obavijest o privatnosti odnosi samo na AbbVie Veze koje se referiraju na ovu Obavijest o privatnosti te se ne odnosi na web stranice trećih osobastrana na koje AbbVie Veze mogu povezivati, uključujući poveznice na vanjske web stranice ili oglase trećih osoba. Preporučujemo vam da pregledate izjave o privatnosti koje pružaju sve treće osobe prije nego što im date Osobne podatke.

AbbVie Veze mogu koristiti dodatke za društvene medije (npr. Facebookov gumb "Sviđa mi se" i gumb "Podijeli na Twitteru") kako bi vam omogućile lako dijeljenje informacija s drugima. Kada posjetite naše web stranice u okviru AbbVie veza, operator dodatka za društvene mreže i integriranih platformi društvenih medija može na Vaš uređaj postaviti kolačić koji tom operateru omogućuje primanje Vaših Osobnih podataka koji mu omogućuju da prepozna osobe koje su prethodno posjetile naše stranice. Ako ste prijavljeni na stranicu društvenih mreža (npr. Facebook, Twitter) tijekom pregledavanja naše stranice, dodatak za društvene mreže omogućuje toj stranici društvenih mreža da primi informaciju o tome da ste posjetili našu stranicu. Dodatak za društvene medije također omogućuje da web stranica društvenog medija dijeli informacije o vašim aktivnostima na našoj stranici s drugim korisnicima te web stranice društvene mreže. Ovim postavkama dijeljenja upravlja web stranica društvenih medija, a Vi biste trebali potražiti pravila o privatnosti tih web stranica za informacije o njihovoj politici privatnosti i dijeljenja podataka.

 

[Natrag na vrh]

 

Dodatne informacije za stanovnike Kalifornije

Ako ste stanovnik Kalifornije, imate određena prava u vezi s korištenjem i otkrivanjem Vaših Osobnih podataka od strane AbbVieja. Ovdje su opisani oni zahtjevi privatnosti specifični za Kaliforniju koji nisu obrađeni u drugim odjeljcima Obavijesti o privatnosti.

U skladu s praksama prikupljanja opisanim u ovoj Obavijesti o privatnosti, možemo prikupljati određene kategorije i određene dijelove Osobnih podataka od Vas ili od trećih osoba. Osobne podatke prikupljamo, koristimo i otkrivamo u naše poslovne i trgovačke svrhe opisane u ovoj Obavijesti o privatnosti. AbbVie ne prodaje Osobne podatke. Nadalje, AbbVie prima i može dalje dijeliti sa svojim suradnicima i partnerima anonimizirane zdravstvene podatke od pružatelja zdravstvenih usluga i zdravstvenih osiguranja, sukladno Zakonu o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja iz 1996. („HIPAA“). Podaci o zdravlju koje je AbbVie primio su anonimizirani temeljem HIPAA-ine metode "sigurne luke", što znači da su iz zdravstvenih podataka uklonjeni određeni izravni identifikatori ili HIPAA-ine metode stručnog određivanja, što znači da je kvalificirani statističar pregledao zdravstvene podatke podijeljene s AbbVie i potvrdio da postoji vrlo mali rizik da bi se pojedinac mogao identificirati iz preostalih zdravstvenih podataka.

Kao stanovnik Kalifornije, imate pravo zahtijevati:

 • Informacije o Osobnim podacima koje je AbbVie prikupio, korisio i otkrio o Vama u proteklih 12 mjeseci. Navedeno uključuje:
  • kategorije prikupljenih Osobnih podataka
  • kategorije izvora od kojih su Osobnih podaci prikupljeni
  • poslovne ili trgovačke svrhe za koje je AbbVie prikupljao Vaše Osobne podatke
  • kategorije Vaših Osobnih podataka koje su u poslovne ili trgovačke svrhe otkrivene
  • kategorije trećih osoba s kojima je AbbVie podijelio Vaše Osobne podatke
 • Konkretne Osobne podatke koje je AbbVie prikupio o Vama u proteklih 12 mjeseci.
 • Da se Vaši Osobni podaci izbrišu.

Ako budete ostvarivali neko od svojih prava na privatnost kao stanovnik Kalifornije, AbbVie vas neće diskriminirati nudeći vam različite cijene ili proizvode ili pružajući vam drugu razinu ili kvalitetu proizvoda, samo radi takvog zahtjeva. Međutim, određene AbbVie Veze mogu zahtijevati Vaš pristanak da se Vaši Osobni podaci dijele s AbbViejem radi pružanja usluge ili da nam omogućite upotrebu i otkrivanje Vaših Osobnih podataka u svrhu pružanja AbbVie Veza. Kada iskoristite svoje pravo na brisanje, možete izgubiti pristup određenim aspektima AbbVie Veza koje zahtijevaju Vaše Osobne podatke za obavljanje usluge.

Molimo pogledajte odjeljak Vaša prava i mogućnosti ako Vi ili Vaš ovlašteni predstavnik imate pitanja ili želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje bilo kojeg od Vaših prava opisanih u ovom odjeljku. Nakon što podnesete zahtjev, koristit ćemo podatke koje imamo kako bismo provjerili Vaš identitet (i ako je primjenjivo, identifikaciju Vašeg ovlaštenog agenta) i kako bismo provjerili Osobne podatke koje smo prikupili o Vama, ako ih ima, s Vašim provjerenim identitetom. Naš postupak provjere može uključivati zahtjev za dodatnim informacijama za potvrdu Vašeg identiteta ili identiteta Vašeg ovlaštenog agenta ili za dobivanje dokaza da ste ovlaštenom agentu dali punomoć da djeluje u Vaše ime. Ako je naš postupak provjere uspješan, odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u roku i na način predviđen važećim zakonom. Ako ne možemo provjeriti identitet Vas i / ili Vašeg ovlaštenog agenta ili dobiti dokaz da ste ovlaštenom agentu dali punomoć da djeluje u Vaše ime, pokušat ćemo Vas kontaktirati kako bismo vas obavijestili.

 

[Natrag na vrh]

 

Dodatne informacije za kandidate za posao

Ako ste se prijavili za posao u AbbVieju, Osobni podaci dostavljeni uz Vašu prijavu za posao mogu sadržavati vaš životopis; prethodne profesionalne, obrazovne i druge osnovne informacije; podatke o vozačkoj dozvoli; broj socijalnog osiguranja ili ekvivalentna nacionalna identifikacija (kako zahtijeva ili dopušta lokalni zakon); popratno pismo; licence; važeće dozvole i potvrde; referentne informacije; i bilo koje druge informacije koje ste odlučili predati (npr. sklonosti u zapošljavanju, spremnost na preseljenje, nagrade ili profesionalno članstvo). Te podatke možemo prikupiti od Vas, osobe koja zapošljava, Vaših referenci, prethodnih poslodavaca ili Vaših obrazovnih institucija.

U skladu s važećim zakonima, možemo postavljati pitanja o rasi/etničkom podrijetlu, spolu, braniteljskom statusu i statusu invalidnosti naših podnositelja zahtjeva, radi praćenja poštivanja jednakih mogućnosti zapošljavanja. Osim ako to nije izričito zatraženo ili zakonski zahtijevano, molimo vas da izbjegavate slati podatke u svojoj prijavi koji bi se prema važećem zakonu mogli kvalificirati kao osjetljivi podaci. Osjetljive informacije uključuju podatke o rasi, boji kože, vjeri, etničkoj pripadnosti, nacionalnosti ili nacionalnom podrijetlu, dobi, spolnom identitetu ili izrazu, seksualnoj orijentaciji, bračnom statusu, medicinske ili zdravstvene podatke (uključujući tjelesne ili mentalne smetnje ili status trudnoće), genetske ili biometrijske podatke, politička ili filozofska uvjerenja, članstvo u političkoj stranci ili sindikatu, braniteljski status, fotografije, podatke o sigurnosnoj provjeri, pravosudne podatke kao što su kaznene evidencije ili podatke o drugim sudskim ili upravnim postupcima ili bilo koje druge zakonski zaštićene statuse.

Osobni podaci će se obrađivati na temelju našeg legitimnog interesa za obradu Vaše prijave za posao i za ocjenu Vaše kandidature i kvalifikacija te za provođenje provjere referenci. Možemo se također raspitati o kaznenim evidencijama i izvršiti sigurnosnu provjeru nakon uvjetne ponude za posao, ako je to dopušteno lokalnim zakonom. Osobne podatke iz Vaše prijave za posao možemo također obrađivati u regulatorne svrhe te u svrhu usklađenja sa zakonom te u druge pravne svrhe, sukladno ovoj Obavijesti o privatnosti. Osobni podaci mogu se koristiti i u dodatne administrativne svrhe, uključujući zbirno izvještavanje o upravljanju, internu obuku te ako je to općenito potrebno za poslovanje.

We may share the data on your applications with recruiters, consultants, attorneys, preemployment background check services, and our affiliates.

Podatke o Vašim prijavama možemo podijeliti s osobama koje zapošljavaju, savjetnicima, odvjetnicima, službama za sigurnosnu provjeru i našim podružnicama.

 

[Natrag na vrh]

 

Dodatne informacije za zdravstvene djelatnike

Možemo prikupiti dodatne kategorije Osobnih podataka ako ste zdravstveni djelatnik, kao što je opisano u ovom odjeljku. Također koristimo i otkrivamo Osobne podatke o zdravstvenim radnicima u dodatne svrhe opisane u ovom odjeljku. Kategorije prikupljenih Osobnih podataka i svrhe korištenja i otkrivanja opisane u ovom odjeljku dodatak su svakom drugom prikupljanju, korištenju i otkrivanju Osobnih podataka koji su odvojeno opisani u ovoj Obavijesti o privatnosti.

 

Dodatni Osobni podaci koje AbbVie prikuplja o zdravstvenim djelatnicima

Ako ste zdravstveni djelatnik, Vaše Osobne podatke možemo prikupljati izravno od Vas ili iz izvora koji su treća osoba, kao što je ustanova u kojoj radite, javno dostupni izvori, interakcija s AbbViejem (uključujući dostupne mrežne izvore) i sudjelovanja u inicijativama koje sponzorira ili podržava AbbVie kao što su klinička istraživanja i razvojne aktivnosti, zatim iz baza podataka trećih osoba te od izvjestitelja farmakovigilancijskih događaja.

Možemo prikupljati sljedeće dodatne kategorije Osobnih podataka o zdravstvnim djelatnicima:

 • Profesionalni detalji, poput životopisa ili drugih dokumenata ili obrazaca koji su nam izravno dostavljeni, mjesto ordinacije, naziv radnog mjesta, profesionalni kontakt podaci, medicinska specijalnost, broj profesionalne dozvole, profesionalne kvalifikacije i znanstvene aktivnosti (poput prethodnog iskustva u kliničkim ispitivanjima, aktivnosti na platformama društvenih medija ili drugih web stranica te sudjelovanje u prošlim ili tekućim istraživačkim studijama s nama i drugim tvrtkama), organizacijske ili institucionalne povezanosti, objavljivanje akademskih ili znanstvenih istraživanja i članaka te članstvo u udrugama i odborima
 • Osobni podaci o sudjelovanju u našim sponzoriranim ili podržanim inicijativama, poput naših sponzoriranih kliničkih istraživanja i razvojnih aktivnosti, mrežnim te uživo seminarima u svezi informacija o našim proizvodima, obrazovnim događanjima i ažuriranjima kliničkih informacija
 • Pojedinosti interakcija s nama, kao što su vrste sastanaka koje smo održali, teme o kojima smo razgovarali, Vaše znanje i Vaša pitanja o našem poslovanju i proizvodima, kakav smo Vam materijal prikazali te bilo kakve povratne informacije kao i Vaša mišljenja i rutine za propisivanje, rutine u vezi s Vašim pacijentima, dijagnoze i informacije o automatskom praćenju u mrežnim interakcijama s nama
 • Detalji o plaćanju i drugim prijenosima vrijednosti koji su proizašli iz Vaše interakcije s AbbViejem, što može uključivati i Vaš porezni identifikacijski broj ili nacionalni identifikacijski broj (tamo gdje je to potrebno ili dopušteno zakonom), doprinose za troškove obrazovnih događanja (kao što su naknade za registraciju, troškovi putovanja i smještaja) i naknade za usluge, uključujući savjetodavne usluge

Dodatno korištenje i otkrivanje Osobnih podataka zdravstvenih djelatnika

Koristimo i otkrivamo Osobne podatke zdravstvenih djelatnika u sljedeće dodatne svrhe.

 • Radi ispunjenja našeg ugovora s Vama ako ste Vi ili Vaša ustanova s nama sklopili ugovor o savjetovanju, pružanju profesionalnih usluga ili bilo koju drugu vrstu ugovora.
 • Nastavno na naše legitimne interese u razvijanju i poboljšanju naših usluga, koristit ćemo i otkrivati Osobne podatke zdravstvenih djelatnika za:
  • upravljanje i poboljšanje našeg odnosa s Vama, uključujući planiranje, organiziranje te analiziranje bilo koje suradnje s Vama i radi kontaktiranja Vas
  • da pomognemo osigurati da Vam pružamo relevantne informacije ovisno o Vašoj stručnosti, interesima i preferencijama
  • angažiranje i ocjenjivanje prikladnosti zdravstvenih radnika za njihovo sudjelovanje u kliničkim ispitivanjima, istraživanjima tržišta te drugim istraživačkim studijama
  • provođenje tržišnih i istraživačkih studija u javnom i privatnom sektoru
  • komuniciranje s Vama o našim proizvodima i programima (a što je podložno određenim dodatnim uvjetima ishođenja suglasnosti za marketing), angažiranje Vas u svezi znanstvenih i obrazovnih programa, upravljanje našim programima podrške pacijentima te Vam omogućiti pristup gdje je to potrebno, odgovaranje na narudžbe proizvoda te dostavljanje uzoraka proizvoda
  • istraživanje i analiziranje svrhe za razvijanje i ocjenjivanje naših proizvoda, usluga, materijala i terapija
  • unutarnje računovodstvo i analizu u svezi s našim internim politikama i pravilima, kao što je AbbViejev Kodeks poslovnog ponašanja
 • Temeljeno na našim zakonskim obvezama te iz razloga javnog interesa, koristit ćemo i otkrivati Osobne podatke zdravstvenih djelatnika za:
  • praćenje sigurnosti, izvještavanje, reviziju i odgovaranje na zahtjeve ili prigovore u svezi s našim proizvodima
  • usklađivanje s važećim zakonima i pravilima, uključujući zahtjeve, uključujući zahtjeve koje nameću industrijski kodeksi ponašanja u svezi naplate i ostalih prijenosa vrijednosti zdravstvenim djelatnicima te javno objavljivanje takvih podataka, a što je podložno lokalnim zahtjevima za suglasnost radi objavljivanja takvih podataka na način koji pojedinačno identificira zdravstvene djelatnike

[Natrag na vrh]

 

Dodatne informacije za sudionike u programima pacijenata i korisnika

Možemo prikupiti dodatne kategorije Osobnih podataka o sudionicima AbbViejevih programa za pacijente i korisnike, kako je opisano u ovom odjeljku, uključujući programe podrške pacijentima i programe vjernosti. Osobne podatke o sudionicima u programima za pacijente i kupce možemo također koristiti i otkrivati u dodatne svrhe koje su opisane u ovom odjeljku. Kategorije prikupljenih Osobnih podataka i svrhe korištenja i otkrivanja opisane u ovom odjeljku dodatak su svakom drugom prikupljanju, korištenju i otkrivanju Osobnih podataka koji su odvojeno opisani u ovoj Obavijesti o privatnosti.

 

Dodatni Osobni podaci koje AbbVie prikuplja za programe pacijenata i korisnika

Ako ste sudionik programa za pacijente ili korisnike, možemo obrađivati sljedeće dodatne kategorije Osobnih podataka o Vama koje smo dobili ili izravno od Vas ili od Vaših zdravstvenih djelatnika ili zdravstvenih osiguravatelja ili povezanih trećih osoba:

 • kontakt podatke kao što je adresa, telefonski broj i drugi kontakt podaci
 • osobne podatke kao što su ime, prezime, datum rođenja i spol
 • podatke prikupljene ili kreirane s osnova Vašeg korištenja našig proizvoda i usluga
 • financijske podatke u svezi s kvalifikacijom u određenim financijskim programima podrške temeljenim na dohotku, uključujući Vaš broj mirovinskog osiguranja ili nacionalni idemtifikacijski broj (kad je to zakonom dozvoljeno ili zahtijevano)
 • osjetljive podatke kao što su zdravstveni podaci koji se odnose na Vašu bolest ili zdravstveno stanje, povijest bolesti, terapiju, razloge prekida terapije, podatke o aktivnom upravljanju bolešću te osiguranju kao i olakšicama u svezi s korištenjem naših proizvoda

Dodatno korištenje podataka u kontekstu programa pacijenata i korisnika

Uz vaš pristanak, Vaše Osobne podatke koristimo i otkrivamo kao dio Vašeg sudjelovanja u programu za administraciju i upravljanje programom, uključujući prilagođavanje programa Vama, isporuku proizvoda i usluga, upravljanje programima vjernosti, podsjećajući Vas da uzimate svoj proizvod kako je propisano ili da biste napunili svoj proizvod i pružili vam programsku podršku, komunikaciju i materijale koji se odnose na Vašu terapiju i program. Također se možemo obratiti Vašem zdravstvenom radniku radi informacija o sigurnosti lijekova i pružanja zdravstvenih podataka o Vašem lijeku i Vašem sudjelovanju u programu.

Na temelju naših zakonskih obveza te iz razloga javnog interesa, možemo koristiti i otkrivati Vaše Osobne podatke u našim programima za nadzor sigurnosti, izvještavanje i reviziju te odgovaranje na upite ili prigovore u vezi s našim proizvodima, kao i da bismo postupili u skladu s primjenjivim zakonima i propisi.

Također ćemo koristiti Osobne podatke koji Vas izravno ne identificiraju u kompatibilne svrhe analitike, istraživanja i srodnih publikacija, uključujući procjenu, razvoj i poboljšanje AbbViejevih programa i srodnih usluga, proizvoda i lijekova.

 

[Natrag na vrh]

 

Privatnost djece

AbbVie svjesno ne prikuplja nikakve Osobne podatke od osoba mlađih od 13 godina. Sve AbbVie Veze koje podržavaju djecu usmjereni su i komuniciraju se samo s roditeljima i skrbnicima. Ako ste roditelj ili skrbnik i saznate da nam je vaše dijete dalo Osobne podatke, kontaktirajte nas koristeći jedan od načina u odjeljku  Vaša prava na privatnost i izbori, a mi ćemo surađivati s Vama na rješavanju ovog problema.

 

[Natrag na vrh]

 

Naši kontakt podaci

Možete kontaktirati nas ili naš Globalni ured za privatnost, uključujući našeg službenika za zaštitu osobnih podataka, u bilo koje doba, koristeći dolje navedene kontakt podatke ako imate pitanja u vezi s ovom Obaviješću o privatnosti ili ako imate bilo koji drugi zahtjev ili upit o privatnosti. Također možete isključiti ili otkazati pretplatu na bilo koji od naših programa ili usluga.

Molimo pošaljite svoje zahtjeve za privatnost ili upite ovdje. Možete nas kontaktirati i klikom na ovu poveznicu “Kontakt”, upotrebom značajke kontaktnih podataka u našoj mobilnoj aplikaciji, slanjem elektroničke pošte na [email protected] ili pozivom na besplatni telefon 1-800-255-5162. Također, možete poslati i pismo na sljedeću adresu:

AbbVie Customer Service
Attn: Privacy
Department 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064-6163

U cjelokupnoj komunikaciju s nama, molimo navedite adresu elektroničke pošte koju ste koristili za registraciju (ako je primjenjivo), adresu web stranice, mobilnu aplikaciju ili određeni program kojem ste dali Osobne podatke (npr. AbbVie.com) i detaljno objašnjenje Vašeg zahtjeva. Ako želite izbrisati, izmijeniti ili ispraviti svoje Osobne podatke, a kontaktirate nas elektroničkom poštom, stavite u predmet elektroničke pošte "Zahtjev za brisanje" ili "Zahtjev za izmjenu / ispravak". Pravovremeno ćemo odgovoriti na sve razumne zahtjeve te ćemo možda trebati dodatno potvrditi Vaš identitet kako bismo obradili određene zahtjeve.

 

[Natrag na vrh]

 

Vaša prava na privatnost i izbori

Sukladno važećim zakonu o zaštiti osobnih podataka, možete imati pravo zatražiti pristup i/ili ispraviti, blokirati ili izbrisati Osobne podatke koji se odnose na Vas, prenijeti Osobne podatke drugom kontroleru, povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku (to neće utjecati na zakonitost prethodnih aktivnosti obrade podataka) ili prigovoriti bilo kojoj upotrebi Vaših Osobnih podataka. Ako ne budemo u mogućnosti pružiti tražene podatke ili izvršiti promjenu koju zatražite, dostavit ćemo Vam razloge za takve odluke. Prema lokalnom zakonu, možete imati pravo podnijeti žalbu lokalnom tijelu za zaštitu podataka.

Možda ćete imati pravo prigovora na aktivnosti obrade opisane u ovoj Obavijesti o privatnosti koje se temelje na našim legitimnim interesima.

 

[Natrag na vrh]

 

Sigurnost podataka i njihovo zadržavanje

AbbVie održava odgovarajuće tehničke, administrativne i fizičke kontrole kako bi razumno zaštitio sve Osobne podatke prikupljene putem AbbVie Veza. Međutim, uvijek postoji rizik da bi neovlaštena treća osoba mogla presresti prijenos putem interneta ili da će netko pronaći način da osujeti naše sigurnosne sustave. Pozivamo vas na oprez pri prijenosu osobnih podataka putem interneta, posebno vaših zdravstvenih podataka. Ne možemo jamčiti da neovlaštene treće osobe neće dobiti pristup Osobnim podacima o Vama; stoga, kad nam dostavljate Osobne podatke, morate odvagnuti i koristi i rizike.

Osobne podatke čuvat ćemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrha navedenih u ovoj Obavijesti o privatnosti, osim ako važeći zakoni ili sudski nalozi ne zahtijevaju drugačije. Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja zadržavanja uključuju (i) vrijeme trajanja AbbVie Veze s Vama; (ii) postoji li zakonska ili praktična obveza zadržavanja kojoj smo podvrgnuti; i (iii) da li je zadržavanje potrebno za potrebe parnica ili regulatornih istraga.

 

[Natrag na vrh]

 

Međunarodni prijenos Osobnih podataka

Možemo prenositi Osobne podatke preko granice, a kako je opisano u ovom odjeljku.

 

Prijenosi između društava

Osobni podaci se mogu prenositi i obrađivati od strane te između društava AbbVie Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama, matične tvrtke AbbVieja i njegovih podružnica u drugim zemljama. Za potpuni popis podružnica društva AbbVie Inc. i njihovih zakonodavnih nadležnosti, molimo pogledajte najrecentniji SEC filing ovdje [i ovdje]. Naše društvo održava nekoliko ugovora o prijenosu podataka među društvima, koji se temelje na EU modelima ugovora o prijenosu osobnih podataka i pokrivaju prijenose osobnih podataka između AbbVie Inc. i njegovih povezanih društava širom svijeta kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita Osobnih podataka. Kopije ovih ugovora mogu se dobiti slanjem e-pošte na [email protected].

 

Prijenosi dobavljačima i poslovnim partnerima

Osobni podaci mogu se prenositi i obrađivati od strane naših dobavljača i poslovnih partnera u drugim zemljama. Svaki međunarodni prijenos osobnih podataka trećim osobama, uključujući izvan EGP-a, provest će se u skladu s međunarodnim ograničenjima prijenosa podataka i zahtjevima koji se primjenjuju prema zakonima o zaštiti podataka, uključujući, prema potrebi, korištenje EU modela ugovora za prijenose osobnih podataka obrađivačima podataka ili kontrolorima podataka.

 

[Natrag na vrh]

 

Globalan pristup našoj stranici

Ova web stranica je u vlasništvu i njome upravlja AbbVie d.o.o.. Ako ovu web stranicu posjećujete iz neke druge države, Vaša komunikacija s nama rezultirat će prijenosom Osobnih podataka preko međunarodnih granica. Vaše Osobne podatke obrađivat ćemo samo uz vaš pristanak, radi izvršavanja ugovora između Vas i nas, poštivanja zakonskih obveza ili tamo gdje imamo legitimni interes. Ovi legitimni interesi uključuju administrativne aktivnosti i postupanje po Vašim zahtjevima.

 

[Natrag na vrh]

 

Promjene naše Obavijesti o privatnosti

Osobne podatke koristit ćemo samo na način opisan u Obavijesti o privatnosti koja je na snazi kada su Osobni podaci prikupljeni. Međutim, i u skladu s primjenjivim zahtjevima za suglasnost, pridržavamo pravo promjene uvjeta ove Obavijesti o privatnosti u bilo kojem trenutku. Sve promjene ove Obavijesti o privatnosti bit će odmah objavljene na ovoj stranici i popraćene novim datumom stupanja na snagu na vrhu ove stranice. Preporučujemo vam da redovito pregledavate ovu Obavijest o privatnosti radi bilo kakvih promjena. Svi Osobni podaci prikupljeni daljnjim korištenjem AbbVie Veza obrađivat će se u skladu s trenutno objavljenom Obavijesti o privatnosti.

 

[Natrag na vrh]